Työssäoloehdon kertyminen

Kuinka haen työttömyysturvaa? Paljonko voin saada työttömyysturvaa? Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan? Milloin jätän hakemuksen? Kysy ja keskustele työttömyysturvan hakemisesta.

Valvoja: Kela | työttömyysturva

Avatar
Vieras

Työssäoloehdon kertyminen

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 20 Touko 2019, 18:13

Aloitin osa-aikatyön, jossa työsopimukseen on kirjattu säännöllinen työaika 26 tuntia viikossa, kolmen viikon tasoittumisjaksolla. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että yksittäisten kalenteriviikkojen työaika vaihtelee, mutta olen siis aina 78 tuntia töissä/3 viikkoa.

Huomioidaanko työsopimuksessa mainittu tasoittumisjakso työssäoloehtoa laskettaessa? Jos jollakin viikolla viikkovapaiden vuoksi työtunteja on vähemmän kuin 18, mutta kuitenkin kolmen viikon jakson aikana aina säännöllisesti 78 tuntia, eli siis aina keskimäärin 26 tuntia/viikko, niin kerryttääkö silloin Kelan laskelmissa myös "vajaa" viikko työssäoloehtoa (liitoissa ja kassoissa kerryttää)?

Palkka maksetaan aina säännöllisen 26 t/viikko työajan mukaan.

Avatar
Vieras

Re: Työssäoloehdon kertyminen

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 20 Touko 2019, 21:36

Jos sopimuksessa on määritelty tasoitusjakso, työssäoloehtoa kertyy, jos tasausjakson aikana on töissä vähintään keskimäärin 18 tuntia/viikko. Sama laki koskee Kelaa ja kassoja:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ ... 290#O2L5P3

4 §

Palkansaajan työssäoloehtoon luettava työ

Palkansaajan työssäoloehtoon luetaan kalenteriviikot, joina henkilö on ollut vakuutuksenalaisessa työaikaa ja palkkaa koskevat edellytykset täyttävässä työssä. Kukin kalenteriviikko luetaan työssäoloehtoon vain kerran. (29.12.2016/1457)

Työaikaa koskevat edellytykset täyttyvät, kun henkilön työaika yhdessä tai useammassa työssä on yhteensä vähintään 18 tuntia tai kun jaksotyössä työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on tasoittumisjakson aikana keskimäärin yhteensä vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa. Työaikaan ei lueta sitä työaikaa, joka on säästetty työaikapankkiin.

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:15167
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Työssäoloehdon kertyminen

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 21 Touko 2019, 10:01

Hei!

Jaksotyössä edellytetään, että työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on tasoittumisjakson aikana keskimäärin yhteensä vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa. Tasoittumisjaksolla tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka aikana tehdyn työajan tulee tasoittua tiettyyn enimmäistyöaikarajaan. Jos työaikaedellytys täyttyy tasoittumisjaksolla, se luetaan työssäoloehtoon kokonaisuudessaan.

Ystävällisin terveisin
Elina | Työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi