virheelinen takasin perintä

Kysy maksujärjestelyistä sopimisesta. Millaiset osamaksujärjestelyt ovat mahdollisia? Miten voi välttää ulosottoperinnän?

Valvoja: Kela | perintä

Avatar
ket

virheelinen takasin perintä

Lukematon viesti Kirjoittaja ket » 23 Touko 2019, 07:55

Moi

miten Kela voi periä takiasin saatavia , jotka on johtunnut kelan omista virheistä.???

Eikä hakijan epärehellisyydestä.

Ket

Avatar
Kela | perintä
Viestit:568
Liittynyt: 25 Huhti 2017, 16:10

Re: virheelinen takasin perintä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | perintä » 23 Touko 2019, 14:41

Hei ket!

Takaisinperintä ei suinkaan aina tarkoita sitä, että asiassa olisi toimittu vilpillisesti. Takaisinperintää voi syntyä erilaisista syistä johtuen.

Meidän tehtävämme Kelassa on huolehtia siitä, että etuuksia maksettaisiin juuri sen suuruisina, kuin niihin on oikeus. Jos uutta tietoa ilmenee, tulee tilanne tarkistaa. Jos jotain on maksettu liikaa, meidän tulee pyytää takaisin summia, joihin ei enää olekaan oikeutta.

Ennen perintäpäätöksen antamista lähetämme Kelasta kuulemiskirjeen. Voit vastata kirjeeseen ja antaa selvityksen liikamaksuun johtaneista syistä sekä kertoa omasta taloudellisesta tilanteestasi. Harkitsemme onko perittävää määrää mahdollista kohtuullistaa tilanteesi huomioiden.

Jos summa on liian suuri maksettavaksi kerralla pois eräpäivään mennessä, ota yhteyttä Kelan perintäkeskukseen. Katsotaan siinä tapauksessa voisimmeko sopia osamaksusuunnitelman.

Ystävällisin terveisin
Paula | Kela perintä
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
samusirkka

Re: virheelinen takasin perintä

Lukematon viesti Kirjoittaja samusirkka » 29 Touko 2019, 05:00

Kela ei saa periä yhtään sosiaaliavustusta takaisen

Perustuslaki 15 §
Omaisuuden suoja
Jokaisen omaisuus on turvattu

He Perustuslaki 309/1997
Yksityiskohtaiset perustelut
Hallitusmuodon suojaamaksi omaisuudeksi perustuslakivaliokunta on katsonut sosiaaliset avustukset ja muut vastaavat julkisen vallan velvoitteet vain silloin, kun ne ovat langenneet maksettaviksi

eli perustuslain mukaan ei saa periä mitään takaisin

Avatar
Kela | perintä
Viestit:568
Liittynyt: 25 Huhti 2017, 16:10

Re: virheelinen takasin perintä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | perintä » 29 Touko 2019, 07:54

Hei samusirkka,

Kelan sosiaaliturvaa koskevista tehtävistä säädetään etuuksia koskevissa eri laeissa.
Kussakin etuuslaissa määrätään, miten kyseisen etuuden kohdalla tulee menetellä tilanteissa, jossa etuutta on maksettu aiheettomasti tai liian suurena. Lähtökohta on, että liikaa maksettu etuus peritään takaisin.

Ystävällisin terveisin
Hilla | Kela perintä
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
samusirkka

Re: virheelinen takasin perintä

Lukematon viesti Kirjoittaja samusirkka » 29 Touko 2019, 09:10

mutta Suomen lain mukaan perustuslailla on etusija

eli sitä pitää noudattaa ...

eli ette voi muilla lailla kumota perustuslakia

Avatar
Kela | perintä
Viestit:568
Liittynyt: 25 Huhti 2017, 16:10

Re: virheelinen takasin perintä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | perintä » 29 Touko 2019, 14:12

Hei samusirkka,

Perustuslain 15 §:lä säätää, että: ”Jokaisen omaisuus on turvattu. Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.” Perustuslain 15 §:ssä ei ole säädetty, että etuuksia ei voida periä takaisin.

Kelan sosiaaliturvaan liittyvistä tehtävistä säädetään etuuksia koskevissa eri laissa, jossa on takaisinperintää koskevat säännökset. Kelan sosiaaliturvaan liittyvät lainsäännökset eivät ole ristiriidassa perustuslain kanssa.

Ystävällisin terveisin
Hilla | Kela perintä
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
samusirkka

virheelinen takasin perintä

Lukematon viesti Kirjoittaja samusirkka » 09 Heinä 2019, 19:42

moi
Mutta He 309/1993 mikä on johtannut perustuslakiin kerrotaan näin.
Hallitusmuodon suojaamaksi omaisuudeksi perustuslakivaliokunta on katsonut sosiaaliset avustukset ja muut vastaavat julkisen vallan velvoitteet vain silloin, kun ne ovat langenneet maksettaviksi (PeVL 5/1950 vp ja 10/1957 vp).

Eli sosiaaliavustukset on omaisuuden suojassa

Avatar
Kela | perintä
Viestit:568
Liittynyt: 25 Huhti 2017, 16:10

Re: virheelinen takasin perintä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | perintä » 10 Heinä 2019, 11:08

Hei Samusirkka,

Hienoa, että olet kiinnostunut näin syvällisesti lakien perustuslainmukaisuudesta.

Perustuslain omaisuuden suojaa koskevasta 15 §:stä, tai muistakaan sen säännöksistä, ei kuitenkaan voi päätyä sellaiseen lain tulkintaan, että Kelan maksamia etuuksia ei voitaisi periä takaisin niitä koskevien etuuslakien perusteella. Perustuslain 2 §:n mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Hallituksen esitysten perustelut eivät ole lakeja. Eduskunta lakeja säätäessään päättää säännösten sisällöstä sekä siitä, pitääkö laki säätää perustuslainsäätämisjärjestyksessä vai ei.

Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa, että viranomaiset noudattavat lakia ja että perusoikeudet toteutuvat niiden toiminnassa asianmukaisesti. Jos siis mietit edelleen sitä, että perusoikeudet, kuten omaisuuden suoja, eivät ole toteutuneet asianmukaisesti Kelan etuuksien perinnässä, voit kannella asiasta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kysy Kelasta -keskustelupalsta ei sovellu tällaisen asian pohdintaan.

Ystävällisin terveisin
Hilla | Kela perintä
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
samusirkka

virheelinen takasin perintä

Lukematon viesti Kirjoittaja samusirkka » 10 Heinä 2019, 17:03

Moi ok
Siis kaikkissa asioissa on noudatteva tarkoin lakia (perustuslaki 2§ 3 mom.)
Eli sitten ei misään asiassa voi noudattaa hallituksen esityksiä ....

SILLOIN EI MYÖSKÄÄN VOI NOUDATTAA KELA ETUUS OHJEITA....

terv

Avatar
Kela | perintä
Viestit:568
Liittynyt: 25 Huhti 2017, 16:10

Re: virheelinen takasin perintä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | perintä » 11 Heinä 2019, 07:57

Hei samusirkka,

Kuten aikaisemmin on jo mainittu, ei Kysy Kelasta -palsta sovellu tällaiseen lakikeskusteluun.
Halutessasi voit tehdä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle, jos koet ettei Kelan toiminta ole ollut asianmukaista.

Ystävällisin terveisin
Hilla | Kela perintä
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi