Toimeentulotuki

Kuinka haen toimeentulotukea? Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan? Miten tulot vaikuttavat? Milloin jätän hakemuksen? Kysy ja keskustele toimeentulotuen hakemisesta.

Valvoja: Kela | toimeentulotuki

Avatar
Ellura95
Viestit:1
Liittynyt: 11 Marras 2019, 11:57

Toimeentulotuki

Lukematon viesti Kirjoittaja Ellura95 » 11 Marras 2019, 12:01

Hei! Vaikuttaako puolison perintö(testamentattu vain hänelle) omaan mahdollisuuteen saada toimeentulotukea?

Avatar
Kela | toimeentulotuki
Viestit:13056
Liittynyt: 30 Marras 2016, 11:47

Re: Toimeentulotuki

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 11 Marras 2019, 13:52

Hei, Ellura95!

Perustoimeentulotuki on perhekohtainen etuus, joten siihen vaikuttaa molempien puolisoiden nettotulot ja varallisuus.
www.kela.fi/toimeentulotuki-kuka-voi-saada

Ystävällisesti
Susanna | Kela toimeentulotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
Vieras

Re: Toimeentulotuki

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 13 Marras 2019, 01:39

Kela | toimeentulotuki kirjoitti:
11 Marras 2019, 13:52
Hei, Ellura95!

Perustoimeentulotuki on perhekohtainen etuus, joten siihen vaikuttaa molempien puolisoiden nettotulot ja varallisuus.
www.kela.fi/toimeentulotuki-kuka-voi-saada

Ystävällisesti
Susanna | Kela toimeentulotuki
Ei kaikki varallisuus toimeentulotukilain mukaan eikä KHO linjausten mukaan vaikuta oikeuteen saada toimeentulotukea, ole realisoitavaksi vaadittavaa, tai ole tuloa toimeentulotukilaskelmalla.

KELA soveltaa nykyisin usein laittomasti ja KHO linjauksia noudattamatta tällä hetkellä varallisuuden vaikutusta toimeentulotuessa. KHO:een on tälläkin hetkellä menossa valituksia laittomista realisoimisvaatimuksista.

Perinnön suhteen vaikuttaa LAIN MUKAAN sekä KHO linjausten mukaisesti se, mitä perintö sisältää. Sellainen omaisuus, joka "ei edellytä erillisiä realisoimistoimia", voidaan katsoa varallisuudeksi joka tulee myydä toimeentulon turvaamiseksi. Sellaiset varat ovat esimerkiksi tili- ja käteissäästöt sekä osakkeet ja arvopaperit.

Omistukset tai osaomistukset kiinteistöistä vaativat realisoimistoimia, EIVÄTKÄ kuulu sellaisiksi varoiksi jotka huomioidaan toimeentulotuessa ja toimeentulotukioikeuden syntymisessä, eikä KELA:n toimivaltaan kuulu vaatia sellaisen varallisuuden realisoimista tulevaisuudessa, jotta oikeus toimeentulotukeen syntyy, tai huomioida sitä toimeentulotukilaskemalla tuloksi.

"12 §
Huomioon otettavat varat
Varoina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten toimeentulotukea myönnettäessä KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT.

Varoina ei kuitenkaan oteta huomioon:

1) henkilön tai perheen käytössä olevaa vakinaista asuntoa eikä tarpeellista asuinirtaimistoa;

2) tarpeellisia työ- ja opiskeluvälineitä;

3) alle 18-vuotiaan lapsen varoja siltä osin kuin ne ylittävät hänen osaltaan 7 ja 7 c §:n nojalla huomioon otettavat menot; eikä (29.12.2005/1218)"


Kohtien 1, 2, 3, sekä 4 linjaamat varat joita ei oteta huomioon, eivät tarkoita sitä, että kaikki mitä tässä ei ole listattu, on automaattisesti käytettävissä oleviin varoihin laskettavaa.

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT on ainoa määre, joka säätää sen mitä varoja toimeentulotukioikeuden syntymisessä ja laskemalla huomioidaan henkilön varoista tulojen (tuloista säädetään 11 §:ssä) lisäksi.

Mm. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS on täsmentänyt sitä, mitä tarkoitetaan "käytettävissä olevilla varoilla" ja se EI TARKOITA KAIKKEA MAHDOLLISTA OMAISUUTTA, kuten esimerkiksi tonttikiinteistöä, vaikkei se asuinkäytössä olisikaan (katso mm. KHO ennakköpäätös KHO:2012:95, jossa toimeentulotuen myöntämisen edellytyksenä kiinteistölle (ei asuinkäytössä) oltiin annettu määräaika realisoimiseksi elantonsa turvaamiseksi ensisijaisesti toimeentulotukeen nähden; KHO kumosi vaatimuksen kokonaisuudessaan, koska kyseisen mukainen kiinteistö ei ollut "käytettävissä olevaa varallisuutta" sellaisena, jona laki toimeentulotuesta huomioon otettavana varallisuutena säätää varallisuudesta toimeentulotuessa.
9.11.2012/3083 KHO:2012:95 Toimeentulotuki - Käytettävissä olevat varat - Omistuksessa oleva kiinteistö - Kiinteistön realisointi toimeentulotuen myöntämisen edellytyksenä - Aika taloudellisen tilanteen järjestämiseksi).


KHO:n linjaus "käytettävissä olevista varoista" - siten kun toimeentulotukilaki sellaisesta varallisuudesta ensisijaisena toimeentulotukeen nähden / huomioimiseen varoina toimeentulotukilaskelmalla - on em. KHO:n päätöksellä täsmennetty seuraavasti:

"A:n varoihin kuuluu edellä tarkoitettu kiinteistö. Tämä omaisuus ei kuitenkaan ole toimeentulotuesta annetun lain 6 ja 12 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla A:n käytettävissä olevaa varallisuutta. Toimeentulotukea myönnettäessä käytettävissä olevilla varoilla tarkoitetaan sellaista omaisuutta, joka on helposti realisoitavissa tai jonka käytettäväksi saattaminen ei edellytä realisoimistoimia. Toimeentulotuen hakijan varallisuusarvoisen kiinteän omaisuuden myyntiä ei siten voida asettaa toimeentulotuen myöntämisen edellytykseksi."

KELA yrittää räikeästi rikkoa tätä linjausta tietoisesti ja jatkuvasti nykyaikana, kunnes tarpeeksi moni valitus ehtii oikaistavaksi KHO:een saakka. Surkuhupaisaa sinänsä, koska ennakkopäätöksiä on jo olemassa useampi ja näitä KELA:n tulisi jo lähtökohtaisesti noudattaa sen suhteen, mitä "käytettävissä olevilla varoilla" on KHO:n linjausten mukaan toimeentulotukilaissa tarkoitettu. KHO:n linjaukset käytettävissä olevista varoista ovat KELA:n tulkintojen yläpuolella ja ensisijaisia suhteessa KELA:an, koska KHO on KELA:a ylempi toimielin sen mitä lain tulkinnassa ja toimeenpanovallassa tulee - sillä on ylin toimivalta, KELA:lla ei.

Jos perintösi sisältää kiinteää omaisuutta joka edellyttäisi realisoimistoimia, niin lain mukaisesti se ei kuulu huomioon otettavaksi varallisuudeksi toimeentulotuessa, eikä sen realisoimista aikarajalla elannon turvaamiseksi ensisijassa toimeentulotukeen nähden voida vaatia. Vaatimus on laiton eikä noudata toimeentulotukilakia ja KHO:n linjauksia käytettävissä olevista varoista jotka voidaan huomioida. Vaatimus oikaistaan viimeistään KHO:ssa, jollei HaO:ssa. Muista valittaa!

Täsmennyksenä vara, jonka realisoimisvaatimuksen KHO kumosi, jonka realisointia oltiin määräajalla vaadittu ensisijaisesti toimeentulotukeen nähden oman elannon turvaamiseksi. Tämä alla siteerattu maa-alue ei siis ollut sellaista varallisuutta jonka realisoimista voitiin edellyttää tai jota oltaisi voitu huomioida varallisuudeksi toimeentulotukilaskelmalla nyt taikka jatkossakaan (KHO:2012:95):

"A omistaa maa-alueen, jonka verotusarvo on vuonna 2009 ollut 9 336,94 euroa. Sanotun kiinteistön A on saanut lahjoituksena isovanhemmiltaan vuonna 1996. Kiinteistö on tarkoitettu lomarakennuksen rakentamista varten (KHO:2012:95)."

Avatar
Vieras

Re: Toimeentulotuki

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 13 Marras 2019, 01:43

PS. kannattaa myös muistaa, että toimeentulotuella olevan henkilön valittaminen KHO:een on ilmaista.

Avatar
Vieras

Re: Toimeentulotuki

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 13 Marras 2019, 08:25

Pieni korjaus: siis toimeentulotukiasiasta valittaminen KHO:een on ilmaista.