Hyväksyttävien asumismenojen rajat

Voinko saada toimeentulotukea asumismenoihin? Mitä jos rahani eivät riitä elämiseen? Voiko Kelasta saada vuokravakuuden? Kysy ja keskustele eri menojen vaikutuksesta toimeentulotukeen.

Valvoja: Kela | toimeentulotuki

Avatar
Vieras

Re: Hyväksyttävien asumismenojen rajat

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 18 Syys 2020, 07:06

Kysy Kealsta -palsta on saanut moitteita oikeuskanslerilta
https://www.okv.fi/media/filer_public/7 ... 1_2017.pdf
Meno palstalla on jatkunut entiseen malliin joten moitteet on menneet "harakoille" ja vääriä neuvoja jaetaan edelleen. Muistakaa neuvojat että olette virkavastuussa joka sanasta mitä tänne kirjoitatte.
"Kiinnitän Kelan huomiota velvollisuuteen toteuttaa hallinnossaan perustuslaissa taatun hyvänhallinnon edellyttämää asianmukaista ja riittävän kattavaa tiedottamista ja neuvontaa."
Tuosta kanteluratkaisusta on jo yli 3 vuotta ja valehtelu vaan jatkuu ja neuvot ovat Kelan usein laittomien ohjeiden eikä lain mukaisia kuten niiden pitäisi olla. Voipi olla että piakkon tulee postia laillisuusvalvojilta.

Avatar
Vieras

Re: Hyväksyttävien asumismenojen rajat

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 18 Syys 2020, 12:05

Pyysin Kelalta tietoja
"Pyydettävät tiedot:
Kelan hyväksyttävien asumismenojen kuntakohtaiset rajat 2020 löytyy tuolta:
https://www.kela.fi/documents/10180/0/T ... f91caa86c7
Laskentakaava miten nuo kuntakohtaiset kohtuullisena pidettävät määrät ja vesimaksu toimeentulotuessa asumismenoille määritellään ja taulukon luontiprosessi eli se kuka/ketkä virkamiehet tai mahdollinen muu organisaatio joka päätttää nuo määrät sekä kaikki se aineisto joka asiasta on kertynyt eli esim. tilastot yms."

Ihme tapahtui kun sain vastauksen 13 päivässä kun julkisuuslain mukainen vastausaika on enintään 14 päivää eikä laki anna viivytellä edes tuota 14 päivää. Aikaisemmin tuo määräaika on ylittynyt lähes joka kerta jopa yli kahdella kuukaudella.
Sain vastauksen lisäksi useita liitteitä ja tässä on julkaistu vain osa kysmyksistä ja vastauksesta.

Kelan vastaus
"Kelan hyväksyttävien asumismenojen määrittäminen
Jotta edellä kuvattua kohtuullisuusharkintaa ja asiakasohjausta voidaan tehdä, Kelassa on määritelty kuntakohtaiset rajat kohtuullisille asumisen kustannuksille. Ennen Kela-siirtoa perustoimeentulotuen täytäntöönpano oli kunnilla. Kunnissa asumismenojen kohtuullisuusharkintaa tehtiin samaan tapaan, kuin Kelassa nykyään tehdään. Lähes kaikissa kunnissa oli käytössä toimeentulotuen käsittelijöille tarkoitettu ohje, jossa oli määritelty kunnan kohtuullinen taso erikokoisten kotitalouksien asumismenoille. Kelan määrittämät hyväksyttävät asumismenot pohjautuvat kunnissa vuonna 2016 käytössä olleisiin asumisnormeihin. Tiedot kuntakohtaisista hyväksyttävistä asumismenoista kerättiin kunnilta kyselyn avulla syksyllä 2016 ja pääosa kunnista vastasi kyselyyn. Noin 30 pienen kunnan osalta tietoa asumisnormien määrästä ei saatu tai asumisnormeja ei oltu määritelty kunnassa lainkaan. Jos kunnan asumisnormi sisälsi vesimaksun, vähennettiin kunnan ilmoittamasta määrästä 22€/hlö.
Kelan määrittämään kuntakohtaiseen kohtuullisen asumismenon määrään (Kelan sisällä käytämme termiä asumisnormi) sisältyy vuokra ja lämmitysmenot. Kelan asumisnormissa ei ole otettu huomioon vesimaksua, taloussähköä eikä kotivakuutusta. Asumisnormin päälle voidaan hyväksyä erikseen maksettavat vesi-, taloussähkö- ja kotivakuutusmaksut todellisen suuruisena, mikäli niitä ei pidetä kohtuuttomina. Myös vesimaksulle, taloussähkölle sekä kotivakuutuksen kustannuksille on määritelty Kelassa valtakunnalliset viitteelliset raja-arvot käsittelyn tueksi, joiden tehtävänä on kiinnittää Kelan etuuskäsittelijöiden huomio siihen, onko meno lain tarkoittamalla tavalla tarpeellinen ja kohtuullinen.
· Vesimaksun kohtuulliseksi määräksi asetettiin v. 2016 Kelassa 21,60 e/kk/henkilö. Vesimaksun kohtuullinen määrä on muodostettu korottamalla yleisen asumistuen (v. 2016) vesinormia 20 %:lla. Vesimaksun normia 21,60 e ei ole korotettu, koska tilastojen perusteella asiakkaiden todelliset vesimaksut vastaavat hyvin nykyistä tasoa ja käsittelijät voivat harkinnallaan hyväksyä esim. paikkakunnasta johtuvat korkeammat vesimaksut.
· Sähkö- ja kotivakuutusmaksujen kohtuullisena pidettäviä rajoja ei ole asiakkaiden nähtävillä kela.fi-sivuilla, koska lähtökohtaisesti laskut hyväksytään todellisten kustannusten mukaisesti. Kotivakuutus- ja taloussähkönormeja valmisteltiin vuosina 2015-2016. Kela pyysi vuonna 2015 noin 20 eri kokoiselta kunnalta, jotka sijaitsivat eri puolella Suomea, tiedot kuntien käyttämistä perusteista ja raja-arvoista kotivakuutuksen ja taloussähkön kustannusten huomioimisessa. Kelasta selvitettiin muutamasta vakuutusyhtiöstä keskimääräisiä kotivakuutushintoja. Taloussähkön raja-arvojen määrittelemissä hyödynnettiin energiaviraston sähkön hintatilastoja sähkön hinnoista ja niiden muutoksista. Saatujen selvitysten perusteella raja-arvot määriteltiin ensimmäisen kerran loppuvuodesta 2016 ennen perustoimeentulotuen toimeenpanon siirtoa kunnista Kelaan. Kotivakuutuksen raja-arvoja on tarkasteltu tämän jälkeen vuosittain seuraamalla keskimääräisiä kotivakuutushintoja eri vakuutusyhtiöistä. Taloussähkön hintakehitystä on seurattu energiaviraston sähkön hintatilastoista.
Kelan aktuaaripalvelut määritteli hyväksyttävien asumismenojen (vuokra/vastike + lämmitys) rajat vuodelle 2017 Kelan käyttöön. Kelan määrittelemät asumisnormit perustuvat kuntien ilmoittamiin vuoden 2016 rajoihin tai kunnalle laskettuun prosenttipisteeseen (yleisen asumistuen saajat 09/2016). Prosenttipisteet on laskettu kuntakohtaisesti ruokakuntakoon mukaan yleisen asumistuen saajien tiedoista ja pyöristetty euron tarkkuudella.
· Yhden hengen talouksilla 70 prosenttipistettä
(= 70% kunnan yleisen asumistuen saajista asuu pistettä halvemmassa asunnossa)

· Kahden, kolmen ja neljän hengen talouksilla 60 prosenttipistettä
(= 60% kunnan yleisen asumistuen saajista asuu pistettä halvemmassa asunnossa)
Päättelysäännöt
· Jos kunnan normi on pienempi kuin prosenttipiste, käytetään kunnan normia.
· Jos kunnan oma prosenttipiste tai pienillä havaintojen lukumäärillä käytetty maakuntakohtainen prosenttipiste on alle 10% pienempi kuin kunnan normi, käytetään prosenttipistettä.
· Jos prosenttipiste on yli 10% pienempi kuin kunnan normi niin käytetään prosenttipisteen ja kunnan normin keskiarvoa.
· Jos kunnalla ei ole omaa normia tai jos se ei ole Kelan tiedossa, käytetään prosenttipistettä.
· Viiden hengen ja sitä suuremmille ruokakunnille käytetään kuntien normien kautta tai ylatin kautta saatua lisäystä per ruokakunnan lisäjäsen (kuten ylatissa)
Kelan asumisnormit on määritelty 4 hengen kotitalouteen asti, jonka jälkeen jokainen lisähenkilö lisää hyväksyttävää määrää kiinteällä summalla.
Kelan määrittämät asumisnormit julkaistiin kela.fi-sivuilla hieman ennen toimeentulotuen Kela-siirtoa loppuvuodesta 2016 ja ne ovat asiakkaiden vapaasti luettavissa. Asumisnormeihin tehdyt päivitykset julkaistaan aina Kela.fi-sivuilla. Kela on päivittänyt kuntakohtaisia hyväksyttävien asumismenojen rajoja vuosittain tarvittaessa. Tarve rajojen päivittämiseen on selvitetty vertaamalla asiakkaiden toimeentulotukeen ilmoittamia todellisia vuokria kunnan hyväksyttäviin asumismenoihin. Korotuksia on tehty n. 40 kunnan osalta. Liitteenä Kelan hyväksyttävien asumismenojen taulukot vuosittain, josta korotukset käyvät ilmi."

Tuosta selvisi miksi n. 90% noista vuoden 2020 luvuista on täysin samoja kun 2017 taulukossa.
Laki ei anna ohjetta noiden taulukoiden määrittämiseen mutta sen sijaan lainkohdan yksityiskohtaisten perustelujen (HE 358/2014 vp) mukaan jossa sanotaan sivulla 33 "Perustoimeentulotuessa hyväksyttäviä tarpeellisen suuruisten asumismenojen määrää ei jatkossakaan määriteltäisi asumistukea koskevan lainsäädännön perustein, vaan menojen tarpeellinen suuruus arvioitaisiin lähtien tosiasiallisista kustannuksista."
Kela käyttää kuitenkin tuossa määrittelyssä asiakkaiden toimeentulotukeen ilmoittamia todellisia vuokria eikä esim. yleisen vuokratason mukaisia todellisia lukuja ja on tahallisella asumiskustannusten vääristelyllä varastanut asiakkilta yhteensä miljoonia euroja.
Tuo HE 358/2014 vp löytyy tuolta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Halli ... 8+2014.pdf
Tuosta hallituksen esityksestä selviää myös se ettei Kelala ole valtaa kohtuullistaa toimeentulotukilain 7b§:n 1 momentin kohtien 2-7 mukaisia menoja ollenkaan mutta silti se tekee niin ja varastaa tuossakin asiakkilta yhteensä ehkä miljoonia euroja joka kuukausi.

Ei tässä enää muuta julkaisukelpoista voi sanoa että hallelujaa ja aamen.

Avatar
Vieras

Re: Hyväksyttävien asumismenojen rajat

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 18 Syys 2020, 12:17

Kelan pitäisi päivittää taulukkonsa nykypäivään, eikä vuoden 2016 tietoihin perustuen. Asumiskustannukset nousee kuitenkin joka vuosi.

Avatar
Vieras

Re: Hyväksyttävien asumismenojen rajat

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 18 Syys 2020, 13:05

Siksi juuri tein tuon asiakirjapyynnön Kelalle kun ihmettelin miksi suurin osa (n. 90%) on nyt 2020-taulukossa samoja kun vuoden 2017-taulukossa. Syyllinen selvisi ja nimetkin on tiedossa joita täällä ei voi julkaista, ovat Kelan ylempää johtoa. Väärin toimivien virkamiesten nimet pitäisi saada julkaista, Valko-Venäjälä tuo näyttää toimivan kun "vihreät miehet" pötkii pakoon kun mielenosoittajat riisuu heiltä naamarin.
Kun tukia ei voi muuten leikata niin tehdään tuollainen piiloleikkaus, jäljet johtavat sylttytehtaalle. Tuolle asialle olisi hyvä saada julkisuutta.
Kun laatii valituksia noihin toimeentulotukipäätöksiin niin kannattaa lukea noita hallituksen esityksiä sillä sieltä saa hyviä aiheita valituksen perusteluille, oikeudetkin käyttää noita ja siksi Kela-raukka häivää yhä tihenevällä tahdilla hallinto-oikeudessa. Tilanteen ja Kelan anarkistisen päätöstentekosystemmin ollessa tällainen en voi asialle muuta kun kehottaa valittamaan aina jos jotain normeja on käytetty sillä se on ainoa tapa saada oikeutta.

Avatar
Kela | toimeentulotuki
Viestit:13635
Liittynyt: 30 Marras 2016, 11:47

Re: Hyväksyttävien asumismenojen rajat

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 21 Syys 2020, 08:37

JenniKupiainen kirjoitti:
17 Syys 2020, 18:02
Hei! Olen omillani asuva 17-vuotias opiskelija. Olisin muuttamassa asuntoon jonka vuokra olisi 474€/kk, vesimaksu 13€/kk ja arvioitu sähkölasku 25€/kk. Alueellani hyväksyttävät asumismenot ovat 506€. Mitä ylimenevälle osuudelle tapahtuu ja saanko ylipäätään muuttaa asuntoon?

Hei!

Asumisnormin päälle voidaan hyväksyä erikseen maksettavat vesi-, taloussähkö- ja kotivakuutusmaksut sekä saunamaksu kohtuullisen suuruisina. Yleensä muuttoa tuetaan ja vuokravakuus myönnetään vain sellaiseen asuntoon, joka vastaa kustannuksiltaan paikkakunnan asumisnormia. Jos ylitys on vähäinen (max 5 %), voidaan käyttää harkintaa.

Oikeus etuuteen ja vuokravakuuteen tutkitaan aina hakemuksen perusteella. Anna hakemuksellasi tarkempi selvitys tilanteesta.

www.kela.fi/toimeentulotuki-vuokravakuudet

Ystävällisin terveisin
Hanna | Kela toimeentulotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
Vieras

Re: Hyväksyttävien asumismenojen rajat

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 21 Syys 2020, 11:26

Taloussähkö- ja kotivakuutusmaksujen kohtuullistaminen on laitonta koska lain mukaan ne tulee ottaa huomioon tarpeellisen suuruisena eli käytännössä tarpeen suuruus on lakun määrä. Ellei Hannan selkäranka ole venttiilikumia niin hän varmaan korjaa virheelisen neuvonsa.

Avatar
Vieras

Re: Hyväksyttävien asumismenojen rajat

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 21 Syys 2020, 15:10

Tämä on tullut selväksi monta kertaa.Ei joka ikinen päivä tartte kertoa tätä samaa asiaa.

Avatar
Vieras

Re: Hyväksyttävien asumismenojen rajat

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 22 Syys 2020, 08:27

Varoitus kaikille!
Suurin osa toimeentulotukilaissa säädetyista tuista on ns. pakottavaa lain säädänöä eli viranomaisella eli Kelalla ei ole mitään harkintavaltaa noiden tukien maksamiseen. Kela on siis velvollinen panemaan toimeen toimeentulotukilaissa säädettyjen tukien maksamisen. Jokut ja varsin harvat lainkohdat antavat Kelalle harkintavaltaa mutta useimmat kohdat eivät. Kela näyttää kuvittelevan että sillä on jonkilainen yleinen harkintavalta mutta ei sellaista ole olemassa ja pakottavia lain säännöksiä ei voi ohittaa harkintavallalla, jos niin tehdään niin kyseessä ei ole harkintavalta vaan harkittu mielivalta.
Toimeentulotukilain 2. luvun 7b§:ssä sanotaan:
"Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon:"
"1) yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 9 §:ssä tarkoitetut asumismenot, muun kuin yhtiömuotoisen omistusasunnon välttämättömät hoitomenot sekä välttämättömät asuntoon muuttoon liittyvät menot;"
Tuossa 1 kohdassa mainittuja menoja voidaan kohtuullistaa 2. momentissa kerrotulla tavalla.
Sen sijaan kohtien 2-7
"2) taloussähköstä aiheutuvat menot;
3) kotivakuutusmaksu;
4) muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot;
5) lasten päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot;
6) lapsen tapaamisesta lapsen kanssa eri taloudessa asuvalle vanhemmalle aiheutuvat menot siltä osin, kun ne perustuvat kunnan toimielimen vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen;
7) välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot."
Siis kohtien 2-7 mukaisia menoja tuo 2. momentti ei koske ja niitä ei laki anna kohtuullistaa vaan ne on huomioitava tarpeellisen suuruisena eikä laki anna Kelalle valtaa arvioida tuon tarpeen suuruuttakaan. Eli yksikään Kelan kohtiin 2-7 kohdistuva normi ei perustu lakiin joten "pataan" tulee hallinto-oikeudessa Kela-paralle jos jo noita syntyneitä menoja jälkikäteen kohtuullistetaan.
Lainkohta löytyy tuolta:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ ... 1412#L2P7b
Jokainen lukutaitoinen voi todeta ettei harkintavaltaa ole.

Hyvät ihmiset, älkää tyytykö Kelan mielivaltaisiin päätöksiin vaan valittakaa niistä ja jos Kela häviää niin tehkää rikosilmoitus sillä se on ainoa tapa saada mielivalta loppumaan.
PS
Jakakaa tätä ilosanomaa kaikille netissä, toreilla ja ihan joka paikassa missä liiluttekin ja varsinkin siellä missä ette liiku. Myös Kelan virkamiehet näyttävät olevan tiedottomia noinkin yksinkertaisesta asista että kaiken viranomaistoiminnan on perustuttava tarkoin lakiin, ei laittommiin ohjeisiin.