VANLIGA FRÅGOR: MAMMANS LEDIGHETER

Hur beräknas moderskapspenningen? När börjar mammaledigheten? Fråga om eller diskutera mammaledigheter.

Valvoja: FPA | barnfamiljer

Avatar
FPA | barnfamiljer
Viestit:668
Liittynyt: 14 Joulu 2015, 12:53

VANLIGA FRÅGOR: MAMMANS LEDIGHETER

Lukematon viesti Kirjoittaja FPA | barnfamiljer » 31 Joulu 2015, 09:21

Är man tvungen att bli mammaledig 30 dagar före beräknad tid?

Moderskapspenningsperioden börjar senast 30 dagar innan den beräknade nedkomstdagen. Det betyder att utbetalningen av moderskapspenningen börjar, men detta hindrar inte att man arbetar. Man måste meddela FPA om arbetsdagar, eftersom moderskapspenningen betalas till minimibelopp för dagar i arbete.

Man måste komma överens om arbete med arbetsgivaren, eftersom det i en del branscher kan stå i kollektivavtalet hur nära den beräknade nedkomstdagen det är tillåtet att arbeta.

Vad betyder förtida moderskapsledighet? På vilken grund kan moderskapsledigheten tas ut i förtid?

Moderskapspenningsperioden börjar senast 30 vardagar före den beräknade nedkomsttiden. Man kan ändå ta ut förtida moderskapsledighet redan tidigast 50 vardagar före den beräknade nedkomsttiden. Det här behöver inte motiveras på något sätt, utan mamman får själv besluta när hon inleder ledigheten. Man kan alltså bli ledig t.ex. 35 vardagar före den beräknade nedkomsttiden. Under förtida moderskapsledighet får man inte arbeta.


På basis av vilka inkomster fastställs moderskaps- och föräldrapenning?


Grunden för moderskaps- och föräldrapenningen är ALLTID i första hand uppgifterna för den beskattning som förrättats året före förmånsrätten börjar. För moderskapspenningar som börjar betalas ut år 2014 används inkomsterna år 2012 och för moderskapspenningar som börjar betalas ut år 2015 används inkomsterna år 2013 osv. Om inkomsterna har stigit avsevärt (= med minst 20 %) jämfört med beskattningsåret, kan inkomsterna under de senaste 6 månaderna användas som grund för förmånen. Om en mamma inte har haft inkomster under de senaste 6 månaderna, anger arbetsgivaren inkomstuppgifterna för den tid som sådana finns. Inkomsterna anges i regel för tiden omedelbart före moderskapspenningsperioden. Inkomsterna omvandlas till årsinkomst genom att man multiplicerar dem med två och drar av eventuella utgifter för inkomstens förvärvande, t.ex. fackföreningsmedlemsavgifter och resekostnader.

Förmånen kan också grunda sig på studiestöd eller på arbetslöshetsförmån, om dessa har betalats ut för de senaste 4 månaderna före förmånen. De här grunderna tillämpas om personen inte har några andra inkomster (beskattning, 6 månaders inkomster) som förmånen kunde grunda sig på.

Om man har ett barn som är under 3 år vid den beräknade tiden för det nya barnet, kan samma arbetsinkomster som gällande det äldre barnet användas som grund för dagpenningen.


På basis av vilket års beskattningsinkomster fastställs moderskaps- och föräldrapenningen? Varför?

Det avgörande är vilket år moderskapsledigheten inleds. Om den första moderskapspenningsdagen är år 2014 används beskattningsuppgifterna för år 2012. Om den första moderskapspenningen betalas år 2015 används 2013 års beskattningsuppgifter. Det betyder att om moderskapspenningsperioden börjar 31.12.2014 används 2012 års beskattningsuppgifter, men om perioden börjar 2.1 2015 eller senare används de inkomster som fastställts i beskattningen för 2013.

Det här grundar sig på 11 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen. I motiveringarna till paragrafen i fråga, dvs. i regeringsproposition 50/2004, sägs att dagpenningsförmånen fastställs på basis av den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen året innan rätten till föräldradagpenning uppkom. Som begynnelsetidpunkt för rätten till föräldrapenning enligt bestämmelsen betraktas den dag då föräldradagpenning första gången betalas till föräldern för samma barn.

Alltså om rätten till dagpenning börjar år 2014 kontrollerar man vilket års beskattning som förrättades det föregående året. År 2013 förrättades beskattningen för år 2012. Föräldradagpenningar som börjar betalas år 2014 grundar sig därmed på den arbetsinkomst som fastställts i beskattningen för år 2012. Föräldradagpenningar som börjar betalas 2.1.2015 eller senare grundar sig på arbetsinkomster som fastställts för 2013, eftersom beskattningen för år 2013 förrättades år 2014.

Föräldradagpenningar är moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning.


Vad ska man göra om löneuppgifterna för 6 månader inte ännu finns att tillgå när man ansöker om moderskapspenning?


Moderskapspenning ska sökas 2 månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Löneuppgifterna för de föregående 6 månaderna finns inte nödvändigtvis att tillgå ännu i det skedet, så de kan lämnas in senare. Arbetsgivaren meddelar löneuppgifterna direkt till FPA.


Om arbetsgivaren betalar lön för moderskapsledigheten betalas ju moderskapspenningen till arbetsgivaren. Hur går det om lönen är mindre än den dagpenning som FPA betalar? Kan man vägra ta emot lönen om den är mindre än den dagpenning som FPA betalar?

En sådan situation kan faktiskt komma i fråga till exempel om dagpenningen har fastställts enligt beskattningsuppgifterna och inkomsterna under året i fråga har varit mycket större än för närvarande. Då kan dagpenningen vara högre än den lön som arbetsgivaren betalar under moderskapsledigheten. I så fall får arbetsgivaren den andel av dagpenningen som motsvarar lönen och skillnaden betalas till kunden själv.

Det lönar sig att fråga arbetsgivaren om möjligheten att vägra ta emot lönen, men i pengar får kunden precis samma summa, eftersom arbetsgivaren betalar lön och FPA betalar skillnaden mellan lönen och dagpenningen.


Kan man arbeta under moderskapsledigheten? Måste man meddela arbetsdagarna och lönen till FPA? Och hur är det om man arbetar nattskift?


Ja, man kan arbeta. FPA betalar minimidagpenningen för arbetsdagar. Arbetsdagarna ska meddelas till FPA endera per telefon på numret 020 692 226 eller i e-tjänsten. Det lönar sig att i mån av möjlighet meddela arbetsdagarna redan på förhand, så att förmånen inte hinner betalas ut med för stort belopp. Hur mycket lön man får för arbetet saknar betydelse och löneuppgifterna behöver inte meddelas till FPA. Också arbete utan lön leder till att dagpenningen minimeras, och därför ska det också meddelas till FPA. Det finns inte någon gräns för hur mycket man får arbeta, dvs. dagpenningen minimeras oberoende av hur länge arbetet varar.

För arbete som utförs på söndagar och helgdagar (de dagar som markerats med rött i kalendern) betalar FPA ingen dagpenning, så då kan man arbeta utan att det inverkar på dagpenningen och arbetet behöver inte meddelas till FPA.

Nattskift hänförs till den dag då arbetstimmarna är fler. Om ett nattskift t.ex. börjar på lördag kväll kl. 18 och slutar på söndagen klockan 02, är största delen av arbetstimmarna på lördagen och dagpenningen för lördagen minimeras. Om ett nattskift börjar på lördagen kl. 22 och slutar på söndagen klockan 06, är största delen av arbetstimmarna på söndagen, eftersom mer än hälften av timmarna är på söndagen.


Måste man meddela FPA om arbetsgivaren t.ex. betalar semesterpenning under moderskapsledigheten och inverkar det på beloppet av moderskaps- och föräldrapenning?

Man får ha inkomster under moderskaps- och föräldrapenningsperioden (t.ex. lön för semestertid, semesterpenning, resultatlön) och de behöver inte meddelas till FPA; eftersom de inte inverkar på moderskaps- och föräldrapenningen.


Kan man studera under moderskapsledigheten? Inverkar det på moderskaps- eller föräldrapenningen?


Enbart studier påverkar inte förmånsbeloppet, men om man lyfter studiestöd betalas moderskaps- eller föräldrapenningen med minimibelopp. Man kan alltså studera så mycket man hinner och vill under moderskapsledigheten, men dagpenningen betalas med minimibelopp om man får studiestöd för studierna. Om inget studiestöd betalas inverkar studierna inte alls på dagpenningsbeloppet.

Kan man avbryta moderskaps- och föräldrapenningsperioden om man t.ex. vill arbeta eller ha semester emellan?

Nej. Föräldrapenningen måste hela tiden löpa för någondera av föräldrarna. Under semestern betalas föräldrapenningen till normalt belopp, men för arbetsdagar till minimibelopp.

Om en mamma vill ta ut semester kan föräldrapenningen för den tiden flyttas till pappan eller så kan mamman lyfta den själv trots semestern. Helt kan föräldrapenningsperioden inte avbrytas.

FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst