Alle 2 vk yrittäjänä

Mitkä tulot huomioidaan? Palkka, pääomatulot, sosiaalietuudet? Kysy ja keskustele tulojen vaikutuksesta työttömyysturvaan.

Valvoja: Kela | työttömyysturva

Avatar
WannaBeYrittäjä

Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 12 Tammi 2017, 03:53

Soviteltua peruspäivärahaa maksetaan, jos päätoiminen työllistymisesi yritystoiminnassa kestää enintään kaksi viikkoa.

Ennen työnhakijalla ei ollut oikeutta työttömyysetuuteen toimeksiantosuhteessa tehdyn työn ajalta riippumatta työn kestosta, jos työ- ja elinkeinotoimisto piti työllistymistä päätoimisena.

Nyt tehdyn muutoksen jälkeen työnhakijalla on oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen, jos hänen päätoiminen työllistymisensä yritystoiminnassa kestää enintään kaksi viikkoa.

Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei
enää selvitetä lyhytkestoisten yrittäjänä tehtävien työjaksojen osalta.

Muutoksen tavoitteena on kannustaa työttömiä ottamaan vastaan toimeksiantosuhteessa tehtävää työtä.

Myös omassa yössä työllistyvällä on oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen, jos päätoiminen työllistyminen kestää enintään kaksi viikkoa.

Henkilön katsotaan työllistyvän yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssään päätoimisesti, jos toiminnan vaatima työmäärä on niin suuri, että se on esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle.

Eli pitääkö Kelan lomakkeeseen laittaa "töissä" 8 tuntia jotta se katsotaan kokopäiväiseksi?

Jos laittaa vähemmän kuin 8 tuntia, katsotaanko yrittäjyys sivutoimiseksi, jolloin työkkärin tarvitsee tehdä uusi lausunto?

Kannattaako siis aina laittaa että on tehnyt päätoimisesti siis 8 tuntia päivässä yrittäjyyttä alle 2vkn jakson, sen sijaan että kertoisi teheensä 4 tuntia yrittäjyyttä joka päivä kuussa?

Alle 2 vkn yrittäjyyden takia työkkäri ei enää voi kieltää saamasta soviteltua työttömyystukea, mutta osa-aikaisessa edelleen voi, jos ja kun ne katsovat sen kokopäiväiseksi?

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:16221
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 13 Tammi 2017, 14:30

Hei WannaBeYrittäjä!

Lähtökohtana on, että työskentelyt tulisi ilmoittaa toteutuneen mukaisesti eli minkä verran työskentelyyn on mennyt aikaa kunakin päivänä. Mikäli kokoaikainen työllistyminen yritystoiminnassa kestää enintään 2 viikkoa, voit hakea työttömyysturvaa soviteltuna työn ajalle.

TE-palvelut tutkivat yritystoiminnan laajuuden tarkemmin. Yritystoiminta voidaan katsoa sivutoimiseksi myös pidempiaikaisesti ja TE-palvelut antavat asiasta lausunnon myös näissä tilanteissa. Tällöin soviteltua työttömyysturvaa voi hakea koko sille ajalle, jona TE-palvelut katsovat yrityksen sivutoimiseksi.

Terveisin
Tuomas | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
WannaBeYrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 14 Tammi 2017, 16:08

Kerrot ensin että "Mikäli kokoaikainen työllistyminen yritystoiminnassa kestää enintään 2 viikkoa, voit hakea työttömyysturvaa soviteltuna työn ajalle." ja sitten että "TE-palvelut tutkivat yritystoiminnan laajuuden tarkemmin."

Tarkennan vielä että mikäli tekee, joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti työtä toimeksiantosuhteessa, eli yrittäjänä, ALLE 2 viikkoa, niin Kela EI pyydä TE:ltä uutta lausuntoa?

Sehän tässä lakimuutoksessa oli nimenomaan tarkoituksena. Että työtön uskaltaa ottaa vastaan alle 2 vk kestävän toimeksiantosuhteen kun tietää 100% varmasti että ON oikeutettu soviteltuun.

Kelan ohje: "Jos yritystoiminta kestää enintään kaksi viikkoa, henkilöllä on oikeus työttömyysetuuteen riippumatta siitä, onko yritystoiminta tai oma työ pää- vai sivutoimista.

TE-toimisto ei tässä tilanteessa pääsääntöisesti selvitä yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta eikä Kelan tarvitse pyytää asiasta lausuntoa.

Kelan ei myöskään tarvitse selvittää yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta,
mutta Kelan tulee kuitenkin aina arvioida yritystoiminnan kesto."

Haluankin nyt tarkennusta siihen mitä tuo lain vesittävä "pääsääntöisesti" tarkoittaa?

Voinko saada selkeän ja tyhjentävän tiedon etukäteen siitä milloin Kela pyytää TE:ltä uutta lausuntoa ja milloin ei?

Jotta lain vaikutus olisi haluttu, eli että työtön uskaltaa ottaa vastaan toimeksiantotyötä pelkämättä elantonsa menettämistä, pitää olla 100% varmuus siitä ettei uutta lausuntoa TE:ltä pyydetä.

Siksi on tärkeää että kerrotte suoraan rehellisesti millä tavalla pitää toimia jotta on oikeutettu soviteltuun.

Kukaan ei halua uhkapelata elämällään ja elannollaan!

Avatar
AntakaaYrittää

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja AntakaaYrittää » 16 Tammi 2017, 14:12

Selvitys vahvistaa että työttömälle järjestelmä on ennakoimaton ja epävarma.

Valtiotieteen lisensiaatti Aula selvitti työllistymisen esteitä työ- ja elinkeinoministeri Jari Lindströmin (ps) toimeksiannosta.

Työnhakijan on usein parempi pysyä työttömänä kuin riskeerata työttömyysturvalla saatavaa toimeentuloa. Lainsäädäntö on mutkikas ja paperisota vie aikaa.

Työttömät valittivat mielivaltaisuudesta ja kyykyttämisestä.

"Työttömyysturvajärjestelmä on lakipykälävetoinen ja kontrolloiva. Se ei perustu asiakaslähtöisyyteen eikä luottamukseen. Ketä tahansa voidaan pitää potentiaalisena tukien väärinkäyttäjänä. Kyselyssä ilmeni, että työttömyysturvalain tulkinnat vaihtelivat virkailijan ja paikkakunnan mukaan”, Aula totesi.

Varsinkin työttömänä aloitettu osa-aikaikainen yrittäjyys tuntuu lähes mahdottomalta, vaikka laki sinänsä sen mahdollistaisikin.

Nyt ehdotetaankin, että työttömän perustama yritys olisi aina ensimmäiset neljä kuukautta sivutoimista yrittämistä.

Tavoitteena on, että työtön voisi aloittaa sivutoimisen yritystoiminnan nykyistä sujuvammin ilman työttömyyskorvauksen menettämistä yritystoiminnan alussa.

Ettekö voisi nyt jo Kelassa työministeri Jari Lindströmin toiveen mukaisesti "relata vähän" ja sallia työttömällekin osa-aikayrittäjyys?

Kertoisitte suoraan ja rehellisesti milloin, miten ja millä tavoin työttömän on mahdollista työllistää itsensä osa-aikaisesti?

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:16221
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 17 Tammi 2017, 10:10

Hei vielä!
WannaBeYrittäjä kirjoitti:Voinko saada selkeän ja tyhjentävän tiedon etukäteen siitä milloin Kela pyytää TE:ltä uutta lausuntoa ja milloin ei?
Olitkin jo löytänyt oleellisia osia etuusohjeestamme. Jos yritystoiminta kestää alle kaksi viikkoa, emme pyydä asiasta lausuntoa TE-palveluilta.

Niissä tilanteissa, joissa yrittäjyys selvästi kestää pidempään kuin kaksi viikkoa, TE-palvelujen tulee selvittää yrittäjyyden pää- tai sivutoimisuus. Tätä Tuomas yritti yllä kertoa ja niin myös etuusohjeessa lainaamiesi lauseiden jälkeen sanotaan.
AntakaaYrittää kirjoitti:Ettekö voisi nyt jo Kelassa työministeri Jari Lindströmin toiveen mukaisesti "relata vähän" ja sallia työttömällekin osa-aikayrittäjyys?
Näytät lainanneen pitkälti tätä Helsingin Sanomien uutista. Kelan toiminta perustuu lainsäädäntöön, mikä asettaa tietyt raamit "relaamiselle" :)

Yrittäjyyden osalta tällä hetkellä siis on kolme tilannetta:
  • Päätoiminen yritystoiminta on mahdollista kahden viikon ajan, jolloin siitä saadut tulot sovitellaan.
  • Pidempiaikainen yritystoiminta voi olla mahdollista sivutoimisesti, ja tuolloinkin tulot sovitellaan.
  • Yli kaksi viikkoa kestävä päätoiminen yritystoiminta katkaisee oikeuden työttömyysturvaan yritystoiminnan alkamisesta, kuten ennen vuodenvaihteen lakimuutoksia.
Pää- ja sivutoimisuuden eroja tulkitsevat TE-palvelut. Heiltä kannattaa siis kysyä tarkemmin siitä, miten he nykyään lakia lukevat.

Terveisin
Miika | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
WannaBeYrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 17 Tammi 2017, 13:26

Kiitos suorasta ja selkeästä vastauksesta Miika :)

Kerrot että "Jos yritystoiminta kestää alle kaksi viikkoa, emme pyydä asiasta lausuntoa TE-palveluilta."

1) Tiedustelisinkin onko siis mahdollista tehdä toimeksiantosopimuksella alle 2 viikon keikkoja useita kertoja vuodessa?

Mitä jos tekee alle 2vkn toimeksiantosopimuksen esim. joka kuukausi?

Montako työttömyys päivää väliin pitää jäädä?

Riittääkö yksi päivä, viikko vai jopa kuukausi? Vai voiko tälläin tehdä ainoastaan yhden kerran tai muutoin katsottaisiin päätoimiseksi kokoaikaiseksi yrittäjäksi?

Kyse on siis sellaisesta työstä joka voitaisiin rinnastaa palkansaajaan eli en olisi varsinaisesti perustamassa yritystä, en ottaisi ainakaan alkuun edes y-tunnusta.

2) Miten pystyn todistamaan ettei työtoimeksianto kestä kuin vain alle 2 viikkoa?

Riittääkö sen todistamiseen toimeksiantosopimus jossa on määritelty työn kesto?

3) Pitääkö jotenkin pystyä todistamaan ettei "jatka" yrittäjyyttä mm. markkinoimalla osaamistaan ja yrittämällä hankkia lisää toimeksiantokeikkoja?

Miten tämä todistetaan? (Sinänsä hullua että kun olet työtön olet velvoitettu hakemaan töitä, mutta jos olet sivutoiminen yrittäjä et missään nimeessä saa koittaa hommata lisää töitä)

Riittääkö ettei missään mainosta eikä esim. netissä ole omia sivuja?

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:16221
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 18 Tammi 2017, 15:02

Hei!

Jos kyseessä säännöllinen yritystoiminta, vaikka se toteuisikin aina vain lyhyissä pätkissä, tulee TE-palveluiden tutkia oikeutesi työttömyysturvaan. Se mikä on säännöllistä ja mikä ei, on TE-palveluiden tehtävä tutkia. Kuten Miika tuossa aiemmassa viestissä sinulle kertoi, pää- ja sivutoimisuuden eroja tulkitsevat TE-palvelut. Neuvon sinua siis esittämään kysymyksesi heidän suuntaan.

Jos olet sivutoiminen yrittäjä ja saat soviteltua työttömyysetuutta Kelalta ja työmääräsi laajentuu olennaisesti, pyydämme TE-palveluista uuden lausunnon. Tilanteet tutkitaan tapauskohtaisesti, joten tällä palstalla en voi vastata sinulle mikä on olennaista ja mikä ei.

Ole siis nyt yhteydessä TE-palveluihin! :)

Terveisin
Sanna | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
WannaBeYrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 19 Tammi 2017, 03:45

"Jos kyseessä säännöllinen yritystoiminta, vaikka se toteuisikin aina vain lyhyissä pätkissä, tulee TE-palveluiden tutkia oikeutesi työttömyysturvaan. Se mikä on säännöllistä ja mikä ei, on TE-palveluiden tehtävä tutkia"

Pääpomonne työministeri Jari Lindström (ps) nimitti Löfgrenin ja Hellstènin etsimään keinoja, miten parantaa mm. itsensä työllistäjien työttömyysturvaa.

Toimeksianto hakee konkreettisia vastauksia siihen, miten itsensä työllistävä voisi joustavasti liikkua palkkatyön ja yrittäjyyden välillä työttömyysturvansa kärsimättä.

Toiveena esimerkiksi on, että työtön voisi aloittaa sivutoimisen yritystoiminnan nykyistä sujuvammin.

Eräs ratkaisu tähän ongelmaan oli lain muutos jossa määrättiin ettei alle 2 viikon yrittäjyydestä, oli se sitten kokopäiväistä tai osa-aikaista, maksajan eli tässä tapauksessa Kelan, EI tule pyytää työkkäriltä lausuntoa, vaan maksajan velvollisuus ON maksaa työttömyystuki soviteltuna.

Kela: "Jos yritystoiminta kestää alle kaksi viikkoa, emme pyydä asiasta lausuntoa TE-palveluilta.

Vain niissä tilanteissa, joissa yrittäjyys selvästi kestää pidempään kuin kaksi viikkoa, TE-palvelujen tulee selvittää yrittäjyyden pää- tai sivutoimisuus."

Lain tarkoitus on siis rinnastaa lyhytaikainen yrittäjyys vastaavaan kuin jos palkansaaja olisi alle 2vk töissä.

Eihän palkansaajaakaan rangaista siitä että hän on usein lyhytaikaisissa töissä, viemällä hänen työttömyystukeaan?

Miksi voisitte kohdella lyhytaikaista yrittäjää erilailla? Suomessa on yhdenvertaisuuslaki, joka velvoittaa ettei ketään saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Ei siis voi olla niin että vaikka palkansaaja saisi tehdä usein lukuisia kertoja vuodessa alle 2 vk kestäviä "keikkoja" mutta toimeksiantosuhteessa ei, menettämättä työttömyystukeaan?

Kysymys tulee kohdistaa nimenomaan Kelalle koska Kela maksajana ratkaisee sen tarvitseeko pyytää uutta lausuntoa työkkäriltä vai ei.

Näistä syistä johtuen vaadinkin kattavaa vastausta, mahdollisine esimerkkeineen, siitä miten työtön voi ottaa vastaan toimeksiantosuhteista työtä menettämättä oikeuttaan soviteltuun työttömyystukeen?

Milloin Kela katsoo että kyseessä on säännöllinen yritystoiminta? Eli milloin Kela pyytää Te-palveluita tutkimaan onko yrittäjyys sivu vai päätoimista?

Ei voi olla "tapauskohtaista" se kuinka tulkitsette alle 2 vkn yritystoiminta jaksoja!

Lakihan laadittiin nimenomaan välttämään Kelan ja työkkärin mielivaltaisia päätöksiä.

Hesarin jutussa Suvanto kertoi "saaneensa TE-toimistolta sähköpostiviestin, jossa kerrottiin, että jos töitä on yli kaksikymmentäviisi tuntia viikossa useamman kuukauden ajan, hänet katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi.

Muuten hänet katsottaisiin sivutoimiseksi."

Voiko siis jokainen työtön luottaa siihen että jos tekee alle 25 tuntia viikossa töitä toimeksiantosuhteessa, on sivutoiminen yrittäjä ja oikeus soviteltuun työttömyystukeen säilyy?

P.S. Lähetän tästä ketjusta linkin työministeriöön, jotta sielläkin nähdään millaisten ongelmien kanssa aktiiviset työhaluiset työttömät joutuvat ponnistelemaan.

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:16221
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 20 Tammi 2017, 14:53

Hyviä kysymyksiä!
WannaBeYrittäjä kirjoitti:Miksi voisitte kohdella lyhytaikaista yrittäjää erilailla?
Kelan toiminta perustuu lainsäädäntöön. Työttömyysturvalaissa on tiettyjä eroja siinä, työskenteleekö työtön palkansaajana vai yrittäjänä.

Pohjimmiltaan säädökset ovat samat yrittäjälle ja palkansaajalle:
  • Kokoaikatyössä olijalla ei ole oikeutta työttömyysturvaan, koska hän ei ole työtön.
  • Jos työtön työnhakija työllistää itsensä osa-aikaisesti joko yrittäjänä tai palkkatyöhön, hän voi saada työttömyysturvansa soviteltuna.
Nyt tämän lakimuutoksen myötä yhtenäistettiin tilannetta alle kaksi viikkoa kestävän päätoimisen työskentelyn osalta. Sekä palkansaajana että yrittäjänä voi saada työttömyysturvansa soviteltuna tuolta ajalta.

Työttömyysturvalain mukaan Kela (ja työttömyyskassat) voivat tulkita itsenäisesti sen, onko palkkatyö pää- vai sivutoimista (rajana on 80 % kokoaikatyön työajasta). Samoin Kela tai kassa voi itsenäisesti todeta, että työtön työskentelee kokopäiväisesti alle tai yli kaksi viikkoa, oli työskentely sitten palkansaajana tai yrittäjänä. Kuitenkin yrittäjänä työskentelyn pää- tai sivutoimisuuden tulkitsevat TE-palvelut, joten tietyissä tilanteissa tarvitsemme lausunnon.

Kuten jo sanottua, yksittäisestä kahden viikon jaksosta emme lähde lausuntoa pyytämään. Jos kuitenkin työskentely on selvästi säännöllistä tai säännönmukaista tai tilanne on muuten epäselvä, meidän täytyy pyytää TE-palvelujen kannanotto asiaan.

Tämän tarkemmin emme pysty kysymyksiisi vastaamaan.
WannaBeYrittäjä kirjoitti:Pääpomonne työministeri Jari Lindström
Hän ei itse asiassa ole pääpomomme. Vaikka TE-palvelut ovatkin ministeriön alaisuudessa, Kela toimii itsenäisesti eduskunnan valvonnassa ja erillään ministeriöistä.
WannaBeYrittäjä kirjoitti:Lähetän tästä ketjusta linkin työministeriöön
Terveisiä siis heillekin! :)

Terveisin
Miika | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
WannaBeYrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 22 Tammi 2017, 01:28

Väitätte ettei työministeri Jari Lindström ole pääpomonne, mutta siitä huolimatta hän laatii lait joita teidän tulee noudattaa.

Työministeri Jari Lindström peräänkuuluttaa rennompaa ilmapiiriä viranomaisten ja työttömien välisiin kohtaamisiin.

Ministeri ei lähtisi ratkaisemaan asiaa lainsäädäntöteitse vaan asennemuutoksella ja ohjeistuksella.

– Nyt on sitten pohdittu sitä, että kuinka voisimme ohjeistaa työvoimaviranomaisia ja Kelaa siitä, että katsottaisiin, miten asioita tulkitaan. Olen käyttänyt asiasta työnimeä ”relataan vähän”. Annetaisiin vähän enemmän tilaa. Luotetaisiin ihmisiin enemmän eikä lähdettäisi siitä oletuksesta, että ihmiset huijaisivat järjestelmää.

No kuten nyt näemme, pelkkä ohjeistus ja toive relata, ei toimi!

Vaaditaan tiukempia Kelaa sitovia sääntöjä, jotta työttömille annetaan mahdollisuus työllistää itse itsensä, ilman pelkoa.

Niin kauan kun työttömän elanto on täysin mielivaltaisten Kelan ja työvoimaviranomaisten käsissä, ei kukaan vähänkään järjissään oleva, ota sitä riskiä että menettää elantonsa.

Vaikkette kuuntelisi työministeriä, niin kai kuuntelette sentään omaa arvalla heitettyä pomoanne?

Hänen mielestään perustulo olisi ihanne, jottei nykyistä etuuskohtaista hankalaa ja byrogratista järjestelmää enää kannattaisi ylläpitää.

- Perustulo helpottaisi koko järjestelmän toteutusta ja keventäisi asiakkaan taakkaa, Elli Aaltonen toteaa.

Se kannustaisi työntekoon, kun ei tarvitsisi pelätä Kelan ja muiden viranomaisten mielivaltaisia tulkintoja ja voisi olla varma että saa ainakin sen 560 euroa joka kuukausi ja mikä parasta, ei tarvitse pelätä jopa 10 vuosien takaisinperintää.

Aaltosen mukaan pitää perata läpi koko sosiaaliturvaetuusjärjestelmä, vaikkei perustuloa kokonaisuudessaan lakisääteisesti aloitettaisikaan.

- Lähdetään katsomaan tätä 20:n eri lain ja 80:tä lakia tukevaa kokonaisuutta. Se juuri tuo kannustinloukkuja.

- Järjestelmä on asiakkaalle vaivalloinen.

Kelan pääjohtajan Elli Aaltosen mukaan lopputulos olisi sama kuin perustulolla jos lähdetään suoraan purkamaan lainsäädäntöä.

Aaltosen mielestä erityisen tärkeää on muuttaa työttömyysturvaa siten että se mahdollistaa nykyistä enemmän lyhytaikaisen työnteon ja vaikkapa start-upien perustamisen.

Kelassa on n. 6000 työntekijää, mikseivät he ymmärrä olevansa palveluammatissa ja että työtön on heidän asiakkaansa joiden kysymyksiin sekä ongelmiin tulee etsiä vastaukset ja paras mahdollinen ratkaisu työttömän kannalta?

Kun tiedätte varsin hyvin että hallituksen tarkoituksena on että mahdollisimman moni työtön voisi työskennellä edes väliaikaisesti, niin miksi Kela toimii jarruna?

Voisitte nyt jo ilman mitään perustuloa tulkita ohjeita niin että vaikka työtön on sillon tällöin toimeksiantosopimuksella eli ns. yrittäjänä töissä, ei heti menettäisi kaikkea sos.turvaa vaan olisi oikeutettu edes siihen n. 560 e/kk perustuloon.

Pallo on nyt Kelalla. Haluatteko oikeasti auttaa työttömiä vai leikkiä jumalaa joka pelaa toisten elämillä?

Mikäli välitätte Suomen ja suomalaisten tulevaisuudesta, selvitätte vastauksen kysymyksiin viranomaisteitse ja laaditte selkeät säännöt joiden perusteella työtön uskaltaa ottaa vastaan lyhyt aikaisiakin toimeksiantotöitä.

"Muutoksen tavoitteena on kannustaa työttömiä ottamaan vastaan toimeksiantosuhteessa tehtävää työtä."

Useita kertoja, ei ainoastaan yhden kerran elämässään!