Aktiivimallin aktiivisuuden todentaminen?

Valvoja: Kela | työttömyysturva

Kirjoittaja Epätietoinen85 20 Maalis 2019, 17:09
Ymmärränkö siis nyt oikein, kielikurssiani tai muitakaan kursseja joihin osallistun ( ja jotka mielestäni kerryttävät noita aktiivisuus päiviä ) varten EI tarvitse hakea TE-toimistosta minkäänlaista lausuntoa, vaan riittää että toimitan kelaan osallistumistodistuksen kurssilta tms ja kela tekee tästä itsenäisesti päätöksen ( ilman TE-toimistoa ) että onko aktiivisuuteni riittävää vai ei ?
Kirjoittaja SaaraHelena 21 Maalis 2019, 14:00
Tämä Aktiivimallia koskeva muutos tulee voimaan 1.4.2019:

"Ammattiliittojen, kuntien, järjestöjen ja yhdistysten järjestämä toiminta

1.4.2019 lähtien aktiivimallin piiriin tulee uusia toimijoita, joiden järjestämä toiminta hyväksytään aktiivisuudeksi. Tällaisia toimijoita ovat kunnat ja kuntayhtymät, Työttömien keskusjärjestö ja sen jäsenyhdistykset. Myös ammattiliitot, ammattijärjestöt tai niiden perustama säätiö tai yhdistys voi järjestää toimintaa, joka täyttää aktiivisuusehdon. Irtisanomistilanteissa työnantaja voi järjestää muutosturvakoulutusta, joka kerryttää työttömän aktiivisuutta.

Toiminnan järjestäjä antaa todistuksen, jolla voit osoittaa Kelalle osallistuneesi aktiivisuutta kerryttävään toimintaan.

Jotta uusien toimijoiden järjestämä toiminta hyväksytään aktiivisuudeksi, täytyy osallistujan 65 päivän tarkastelujakson alkaa 1.4. tai sen jälkeen."

Minkälainen kunnan järjestämä toiminta osoittaa aktiivisuutta? Riittääkö, että on esim. kunnan työllistymistä edistävän palvelun asiakas, jolloin tapaa työvalmentajaa säännöllisesti 1 - 3 viikon välein ja väliaikoina esim. etsii sovitusti itsenäisesti mahdollisia työpaikkoja? Tämän lisäksi väliaikoina on myös yhteydessä työvalmentajaan puhelimella/sähköpostitse, kun työnhaku sitä edellyttää. Vai pitääkö käydä jossain kunnan järjestämässä toiminnassa joka päivä? (vrt. aikaisemmin ollut ehtona: 5 päivää TE-palveluiden järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa.)

Toinen kysymys:
Mitä toimintaanosallistimistodistukseen pitäsi kirjoittaa? Mitkä ovat todistuksen muotovaatimukset? Tuleeko todistuksesta Kelan lomake vai onko sen vapaamuotoinen?
Kirjoittaja Kela | työttömyysturva 25 Maalis 2019, 11:17
Hei!

Nimimerkille matalapalkkaleikkuri:
Aktiiviedellytys täyttyy, jos palkkatyötä on tarkastelujakson aikana saman verran kuin työ yhden kalenteriviikon aikana tehtynä täyttäisi yhden palkansaajan työssäoloehtoon luettavan kalenteriviikon. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, katsottaisiin, että mainitsemasi rajat täyttyy.

Nimimerkille Epätietoinen 85: Sivutoimisista opinnoista pitää ilmoittaa TE-toimistoon. Kelaan ei tarvitse toimittaa sivutoimisista opinnoista todistusta. Ilmoita kuitenkin opiskelusta työttömyysajan ilmoituksessa.

Nimimerkille SaaraHelena: Toiminnan järjestäjä arvioi itse sen, onko kyse työllistymistä tukevasta toiminnasta. Työttömyysetuuden saaja osoittaa osallistumisensa toimittamalla järjestäjän antaman todistuksen Kelaan. Kela ja työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ ovat tehneet yhteisen todistuslomakkeen, jota voi hyödyntää. Lomake löytyy TYJ:n verkkosivuilta

Ystävällisin terveisin
Niina | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi
Kirjoittaja Kysyja2019 14 Touko 2019, 15:16
Hei. Onko tähän tullut muutosta huhtikuun alussa; miten tulkitaan eri hankkeiden tuottamat palvelut työllistymisen tueksi. Kerryttävätkö ne nyt aktiivisuutta?

Aiempi kirjaus alussa olleesta ohjeen lainauksesta:
Aktiivisuutta eivät siis kerrytä esimerkiksi TE-palveluiden järjestämät haastattelut, työllistymissuunnitelman laatimiseen tai tarkistamiseen liittyvät käynnit tai muu neuvonta. Sitä eivät kerrytä myöskään esimerkiksi ESR-rahoitteiset eli Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet, oppilaitosten projektit, kuntien itsenäiset työllisyyspalvelut ja hankkeet, ammattijärjestöjen kurssit tai työantajan kilpailukyky-sopimuksen (kiky) perusteella järjestämä koulutus.
Kirjoittaja Kela | työttömyysturva 15 Touko 2019, 10:43
Hei Kysyja2019!

Kyllä, tähän on tullut 1.4.2019 alkaen muutos. Huhtikuusta lähtien aktiivisuutta on voinut kerryttää myös työllistymistä tukeva toiminta, jonka järjestäjiä ovat esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, ammattiliitot, Työttömien Keskusjärjestö tai sen jäsenyhdistykset tai muut julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset.

Asiasta julkaistu tiedote sivuillamme:
Työtön voi täyttää aktiivisuusehdon uusilla tavoilla 1.4. lähtien

Ystävällisesti
Marika | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi
Kirjoittaja Kysyja2019 15 Touko 2019, 12:32
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Vielä pieni lisätarkennus, voivathan myös esim. oppilaitos tai korkeakoulu olla näitä järjestäjätahoja (ei mainittu listauksessa)?

Kela | työttömyysturva kirjoitti:Hei Kysyja2019!

Kyllä, tähän on tullut 1.4.2019 alkaen muutos. Huhtikuusta lähtien aktiivisuutta on voinut kerryttää myös työllistymistä tukeva toiminta, jonka järjestäjiä ovat esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, ammattiliitot, Työttömien Keskusjärjestö tai sen jäsenyhdistykset tai muut julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset.

Asiasta julkaistu tiedote sivuillamme:
Työtön voi täyttää aktiivisuusehdon uusilla tavoilla 1.4. lähtien

Ystävällisesti
Marika | Kela työttömyysturva
Kirjoittaja Kela | työttömyysturva 16 Touko 2019, 14:23
Hei Kysyja2019!

Työllistymistä tukevan toiminnan järjestäjä pitää olla esimerkiksi kunta, säätiö tai ammattiliitto.

Aktiivisuusedellytystä voi täyttää myös sivutoimisella opiskelulla. Sivutoimisesta opiskelusta tulee ilmoittaa TE-toimistoon. Voit lukea aiheesta lisää osoitteessa:
www.kela.fi/usein-kysyttya-aktiivimallista

Ystävällisin terveisin
Taru | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi
Vastaa