UKK: Äidin vapaat

Lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022, adoptiolapsi otetaan hoitoon 30.7.2022 tai sitä ennen.
Miten äitiysraha määräytyy? Koska äitiysvapaa alkaa? Kysy ja keskustele äidin vapaista.

Valvoja: Kela-Kerttu

Avatar
Kela-Kerttu
Viestit:33134
Liittynyt: 23 Tammi 2014, 10:58
Paikkakunta: KELA

UKK: Äidin vapaat

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela-Kerttu » 25 Syys 2014, 14:44

Onko äitiysloma pakko aloittaa 30 päivää ennen laskettua aikaa?

Äitiysrahakausi alkaa viimeistään 30 päivää ennen laskettua aikaa, eli äitiysrahan maksaminen alkaa, mutta se ei estä töiden tekemistä. Työpäivistä täytyy ilmoittaa Kelaan, sillä kyseisiltä päiviltä äitiysraha maksetaan vähimmäismääräisenä.

Työskentelystä täytyy sopia työnantajan kanssa, koska joillakin aloilla voi työehtosopimuksessa olla maininta siitä, kuinka lähellä laskettua aikaa työn tekeminen on sallittua.

Laskurin avulla voi arvioida, milloin äitiysrahakausi alkaa ja kuinka pitkälle päivärahakausi jatkuu. Laskuri löytyy sivulta www.kela.fi/laskurit#lapsiperheet.

Mitä tarkoittaa varhennettu äitiysvapaa? Millä perusteella äitiysvapaata voi varhentaa?

Äitiysrahakausi alkaa viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Vapaan voi kuitenkin halutessaan aloittaa varhennettuna jo aikaisintaan 50 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Varhennusta ei tarvitse perustella mitenkään, vaan äiti saa itse päättää milloin vapaansa aloittaa. Eli vapaan voi siis aloittaa esim. 35 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Varhennetun äitiysvapaan aikana äidillä ei ole lupa työskennellä. Päätoiminen opiskelu ei ole myöskään mahdollista varhennetun äitiysloman aikana.

Minkä tulojen perusteella äitiys- ja vanhempainraha määräytyy?

Vuodesta 2020 alkaen vanhempainpäivärahat määräytyvät uuden lain mukaan vuositulon perusteella. Vuositulolla tarkoitetaan äitiysrahan alkamista edeltävää kalenterikuukautta edeltävien 12 kalenterikuukauden tuloja. Vuosituloon huomioidaan mm. 12 kuukauden tarkastelujakson aikana maksetut palkkatulot, sen aikana voimassa ollut YEL- ja MYEL-työtulo, sen aikaan kohdistunut vakuutuspalkka, tarkastelujakson ajalle myönnetyt tietyt etuudet (niistä lasketaan etuusperusteinen tulo osaksi vuosituloa) tai laissa säädetyt tietyt ansionmenetyskorvaukset.

Poikkeuksellisesti vanhempainpäiväraha voi hakijan hakemuksesta määräytyä etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta edeltävien 3 kalenterikuukauden tulojen perusteella, jos asiakas on tarkastelujakson aikana esim. ollut pois työstä lapsen hoitamisen vuoksi. Lapsen hoidolla tarkoitetaan alle 3 vuotiaan lapsen kotihoitoa, adoptiolapsen hoitoa ajalta, jolle on mahdollista saada kotihoidon tukea, sekä alle 16 vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen sairaalahoitoon osallistumista. Edellytyksenä 3 kuukauden tulojen käyttämiselle on, että tulot ko. aikana neljällä kerrottuna ovat vähintään 20 % suuremmat kuin 12 kuukauden tulot. Eritystilanteesta on kerrottu myös sivulla www.kela.fi/vanhempainpaivarahat-erityistilanteet.

Jos sinulla on alle 3-vuotias lapsi, ennen uuden lapsen laskettua aikaa, voidaan päivärahan perusteena käyttää samoja työ- tai vuosituloja kuin edellisen lapsen kohdalla.

Vanhempainpäivärahoja ovat erityisäitiysraha, äitiys- ja vanhempainraha sekä isyysraha.

Lisää vanhempainpäivärahan määräytymisestä voit lukea osoitteessa:
www.kela.fi/vanhempainpaivarahat-maara-ja-maksaminen


Jos työnantaja maksaa äitiysvapaan aikana palkkaa vapaan perusteella, niin silloinhan äitiysrahaa maksetaan työnantajalle. Mitä tapahtuu silloin, jos palkka on pienempi kuin Kelan maksama päiväraha? Voinko kieltäytyä palkasta, jos se olisi pienempi kuin Kelan päiväraha?

Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi silloin, jos vanhemmalla on useampi työnantaja vuositulojen tarkastelujakson aikana ja vain toinen työnantaja maksaa palkkaa äitiysvapaan perusteella. Päiväraha voi olla suurempi kuin palkka, jota työnantaja maksaa äitiysvapaan aikana. Tuolloin työnantajalle maksetaan palkkaa vastaava osuus päivärahasta ja erotusosa maksetaan asiakkaalle itselleen.

Palkasta kieltäytymisestä kannattaa kysyä työnantajalta, mutta rahallisesti saat ihan saman summan, koska työnantaja maksaa sinulle palkan ja Kela maksaa palkan ja päivärahan erotuksen.


Voiko äitiysloman aikana tehdä töitä? Täytyykö työpäivät ja palkat ilmoittaa Kelaan? Entä jos tekee yövuoroa?

Kyllä voi. Työskentelypäivältä Kela maksaa vähimmäispäivärahan. Työpäivät täytyy ilmoittaa Kelaan joko puhelimitse numeroon 020 692 206 tai asiointipalvelussa. Työpäivät kannattaa mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa jo etukäteen, ettei etuudesta ehdi muodostua liikamaksua. Sillä, paljonko työstä maksetaan palkkaa, ei ole merkitystä eikä palkkatietoja tarvitse ilmoittaa Kelaan. Työn ajalliselle kestolle ei myöskään ole rajaa. Myös palkaton ja lyhyt työskentely aiheuttaa tuen maksamisen vähimmäismääräisenä, joten se täytyy ilmoittaa Kelaan.

Sunnuntailta ja arkipyhiltä (kalenteriin punaisella merkityt päivät) Kela ei maksa päivärahaa, joten silloin voit työskennellä vapaasti eikä työnteosta tarvitse ilmoittaa Kelaan.

Jos teet yövuoroja, kohdistetaan työskentely sen päivän puolelle, jossa työtunteja on enemmän. Esim. jos aloitat yövuoron lauantai-iltana klo 18 ja vuoro päättyy sunnuntain puolella klo 02, on suurin osa tunneista lauantain puolella, joten lauantain päiväraha muutetaan vähimmäismääräiseksi. Jos aloitat yövuoron lauantaina klo 22 ja vuoro päättyy sunnuntaina klo 06, katsotaan työn tapahtuneen sunnuntaina, koska yli puolet tunneista on sunnuntain puolella.


Täytyykö Kelaan ilmoittaa, jos työnantaja maksaa esim. lomarahoja äitiysloman aikana ja vaikuttavatko ne äitiys- ja vanhempainrahan määrään?

Äitiys- ja vanhempainrahakaudella voi olla tuloja (esim. loma-ajan palkkaa, lomarahaa, tulospalkkioita), eikä niitä tarvitse ilmoittaa Kelaan, koska ne eivät vaikuta äitiys- ja vanhempainrahaan.


Voiko äitiyslomalla opiskella? Vaikuttaako se äitiys- tai vanhempainrahaan?

Pelkästään opiskeleminen ei vaikuta etuuden määrään, mutta jos opintoihin nostetaan opintotukea, maksetaan äitiys- tai vanhempainraha vähimmäismääräisenä. Jos opintotukea ei makseta, ei opiskelulla ole mitään vaikutusta päivärahan määrään.

Varhennetun äitiysloman aikana ei kuitenkaan ole mahdollista opiskella päätoimisesti, vaikka opintorahaa ei nostaisikaan.

Voiko äitiys- ja vanhempainrahakauden katkaista, jos haluaa välillä mennä esim. töihin tai olla vuosilomalla?

Ei voi. Vanhempainrahan täytyy olla aina maksussa toiselle vanhemmista. Vuosiloman ajalta vanhempainraha maksetaan normaalin suuruisena, mutta työpäiviltä vähimmäismääräisenä.

Esim. jos äiti haluaa pitää välillä vuosilomia, voi vanhempainrahan siirtää kyseiseltä ajalta isälle tai äiti voi nostaa sen itselleen vuosilomasta huolimatta. Kokonaan vanhempainrahakautta ei voi katkaista. Jos isä hakee vanhempainpäivärahaa itselleen, hänen tulee tehdä hakemus tuesta vähintään kuukautta ennen päivärahan alkamisajankohtaa.

Miksi käsittelyssä kestää niin kauan? Olen laittanut hakemuksen Kelalle jo useampi kuukausi sitten, mutta en ole saanut vielä päätöstä.

Jos työantaja maksaa palkkaa äitiysloman ajalta, Kela tarvitsee palkanmaksutiedot työantajalta. Työantaja ei yleensä voi toimittaa tietoja Kelalle ennen kuin äitiysloma on alkanut. Kela odottaa tietoja ja tekee päätöksen sen jälkeen, kun ne ovat saapuneet Kelalle. Riittää, että sinä olet toimittanut hakemuksen ajoissa Kelalle.

Toinen vaikuttava tekijä voi olla se, että ei ole vielä tiedossa mitä vähennyksiä laskennassa huomioidaan:
Kela voi käsitellä seuraavana vuonna alkavien vanhempainpäivärahojen hakemukset yleensä vasta joulukuun puolivälissä, kun sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vanhempainpäivärahoihin vaikuttavat vähennykset.


Päivitetty: 15.02.2021
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi