Eettiset perustelut pysyvälle 60%:iin leikkaamiselle?

Milloin toimeentulotuki maksetaan tilille? Voiko Kelasta saada maksusitoumuksen apteekkiin? Entä ruokakauppaan? Voiko Kela maksaa sähkölaskuni? Kysy ja keskustele toimeentulotuen maksamisesta.

Valvoja: Kela | toimeentulotuki

Avatar
Vieras

Eettiset perustelut pysyvälle 60%:iin leikkaamiselle?

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 13 Joulu 2018, 18:43

Miten KELA perustelee eettisesti toimeentulotuen pysyvän leikkaamisen 60%:iin?

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen laskemien viitebudjettien ( määritelmällisesti terveyttä ylläpitävä minimitoimeentulo) perusteella alle 45-vuotiaiden miesten ja naisten terveyttä ylläpitävän toimeentulon raja kulkee 580 eurossa kuukaudessa arkimenojen osalta (so. vuokramenot ovat tästä erikseen). Tuo n. 580 euroa on myös laskelma, jota THL käyttää riittävän perusturvan ja minimiköyhyyden määrittämiseen. Tarkemmin tässä YLE:n jutussa aiheesta: https://yle.fi/uutiset/3-10507861

Tuohon 580 euroon kuuluu viitelaskelmassa reilut 60 euroa Kelan korvaamia menoja. Joten terveyttä ylläpitävät kuukausimenot, joihin toimeentulotuen pitäisi riittää ovat tämän Helsingin yliopiston laskeman ja THL:n käyttämän arvion perusteella reilun 510 euroa. Joten täysimääräinen 100%:n toimeentulotukikin jää siitä hieman.

Miten on näitä terveyttä ylläpitävän minimitoimeentulon laskelmia vasten perusteltua, että KELA on voinut pitää toimeentulotuen hakijoita yli vuodenkin verran 60%:iin leikatuilla tuilla. Suomessa on tuhansia ihmisiä, jotka ovat eläneet kuukausikaupalla 56-57%:lla lasketusta terveyttä ylläpitävästä tulotasosta. Määritelmällisesti nämä ihmiset elävät terveyttään heikentävällä tulotasolla.

KELA perustelee tämän sillä, että näille ihmisille on annettu mahdollisuus toimia toisin. Myös rikollisilla Suomen vankiloissa olisi ollut mahdollisuus toimia toisin, mutta edes heitä ei laiteta elämään näin räikeästi alle terveyttä ylläpitävän tulotason. Entä onko KELA arvioinut, keitä nämä toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaat ovat? Otetaanko huomioon esimerkiksi mahdolliset mielenterveysongelmat, autismi, lapsuudesta asti kehittynyt sosiaalinen syrjäytyminen ja monia muita vastaavia tekijöitä? Toimeentulotuen ollessa Sosiaalitoimen vastuulla Sosiaalitoimi kohtasi asiakkaita näiden kysymysten osalta ja asiakkaat kasvokkain kohdattuaan ei leikannut tukia juuri koskaan. Heillä oli myös vahva käsitys siitä, että jo 100%:ia oli inhimillisen minimitoimeentulon rajalla. Nyt tukipäätösten siirryttyä Kelalle on tämä sosiaalinen puoli pitkälti poistunut, mikä heijastuu siinä, että leikatulla toimeentulotuella elää nyt n. 11 000 suomalaista, kun aiemmin heidät laskettiin muutamien käsien sormin.

Entä onko KELAlla seurantaa ja tilastoja siitä, kuinka tämä uusi käytäntö on menneiden kahden vuoden aikana toiminut ja millaisia seurauksia sillä on ollut? Miten toimeentulotuen pitkäaikaishakijoiden määrä on muuttunut? Onko yli 10 000:n suomalaisen laittaminen elämään terveyttä heikentävällä tulotasolla tuonut haettuja vaikutuksia? Vai onko ainut havaittava muutos ollut lähinnä näiden ihmisten elämän kurjistumisessa? Sillä säästöjähän nuo leikkaukset eivät itsessään tuo. Sosiaalitoimi teki pitkäaikaisasiakkaille yleisesti puolen vuoden mittaisia päätöksiä. KELA tekee toimeentulotuen leikkaamispäätöksiä säännönmukaisesti 1kk pätkissä. Olisi mielenkiintoista nähdä tarkka laskelma siitä, mitä tällainen yksittäinen päätös byrokratiakuluina kaikkinensa maksaa. Ovatko menot jopa nousseet?

Jos ainoa mitattava tulos on näiden n. 11 000 suomalaisen elämän kurjistuminen, lisääntyvät terveysongelmat, syventyvä masennus ja mahdollisesti lisääntyvät itsemurhat (tällaisen pitäisi ehdottomasti olla seurannassa, koska kyseessä on riskialtisryhmä), niin on vaikea nähdä edes pragmaattisia, saati eettisiä, perusteluja KELAn valitsemalle linjalle.

Mikäänhän ei toimeentulotukilainsäädännössä muuttunut tuen siirtyessä Sosiaalitoimelta Kelalle. Ainoastaan lain tulkinta muuttui. Eikä vain hieman vaan fundamentaalisti ja radikaalisti aiempaan tulkintaan nähden päinvastaiseksi. Kuka tämän tulkinnan teki? Miten näin radikaali yhteiskuntapoliittinen ja moraalisesti merkittävä toimenpide voidaan tehdä näkymättömissä, hiljaisuudessa ja avoimitta julkisitta keskusteluitta? Entä mitä näin radikaali tulkinnanvaraisuus tekee käsityksellemme oikeusvaltiosta? Eikö edes Kelan yksittäisille päätöksentekijöille tule välillä omantunnontuskia? Heidäthän näytetään ohjatun ylempää toimimaan ohjeistetulla tavalla kumileimaisimina vailla omaa harkintavaltaansa. Joku yksittäinen henkilö tai sitten pieni joukko on ylempää tehnyt yli 10 000 suomalaisen peruselämänedellytyksiä radikaalisti koskevan päätöksen. Kuka? Miten? Millä valtuutuksella? Poliittisella ohjauksella vai siitä irrallisena Kelan johdon itsenäisenä linjauksena?

Käsitystä oikeusturvan toimimisesta heikentää myös se, että Kela ei myöskään käy asiakkaiden kanssa lainkirjaimen edellyttämiä leikkauspäätöstä edeltäviä keskusteluja asiakkaan tilanteesta. Keskusteluksi Kelan laintulkinnassa käy soittokehoitus sosiaaliviranomaiselle ja ilmoitus tuen alentamisesta. Keskustelu asiakkaan tilanteesta käydään ilman sanaakaan asiakkaalta. Tämän jälkeen esimerkiksi vakavasti masentunut ja pitkäaikaissyrjäytynyt ihminen voi jämähtyä elämään pysyvästi 56-57%:lla laskennallisesti terveyttä ylläpitävästä tulotasosta.

Eli vielä kerraten: Miten KELA perustelee asian eettisesti, jos KELAn toiminta tosiasiallisesti ja aktiivisesti heikentää tuhansien jo muutenkin huonossa asemassa olevien suomalaisten perus(mielen)terveyttä räikeästi eväämällä perusterveyden ylläpitämisen minimiehtojen täyttymisen suhteessa Helsingin yliopiston ja THL:n laskelmiin? Laajemmalta suomalaiselta kansalaisyhteiskunnalta ja poliittiselta edustajistolta voi vastaavasti kysyä, olemmeko me sinut tämän asian hyväksymisen kanssa? Onko heidän oma vikansa ja heille vain oikein, jos nämä leikkausten kohteina olevat kanssaihmisemme jopa näkevät Suomessa nälkää joulun alla 2018? Vai vähentääkö se myös meidän ihmisyyttämme?

(Ja mikään kansantaloudellinen kysymyshän tämä ei ole. Itseänikin pidän porvarina omallatunnolla. Byrokratiakulut pois laskien leikkaukset eivät mitenkään säästä valtionkassaan edes 1 miljoonaa euroa kuukaudessa.)

Avatar
Vieras

Re: Eettiset perustelut pysyvälle 60%:iin leikkaamiselle?

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 13 Joulu 2018, 20:13

Jos sinusta tuntuu siltä että 40% perusosan alennus on sinusta kohtuutonta niin kannattaa ilmoittautua työkkäriin tai jos et sitä halua tehdä niin varaa aika kunnan sosiaalitoimeen tilanteesi selvittämiseksi ja sosiaalityöntekijä sitten laatii tapaamisella sinun tilanteeseesi sopivan lausunnon Kelaa varten.

Avatar
Vieras

Re: Eettiset perustelut pysyvälle 60%:iin leikkaamiselle?

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 13 Joulu 2018, 20:43

Vieras kirjoitti:Jos sinusta tuntuu siltä että 40% perusosan alennus on sinusta kohtuutonta niin kannattaa ilmoittautua työkkäriin tai jos et sitä halua tehdä niin varaa aika kunnan sosiaalitoimeen tilanteesi selvittämiseksi ja sosiaalityöntekijä sitten laatii tapaamisella sinun tilanteeseesi sopivan lausunnon Kelaa varten.
Toivon todella, että yhteiskunnasta löytyy muitakin kuin toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaita ja näiden lähiomaisia, jotka pitävät tilannetta kohtuuttomana. Tuo kuvaamasi mekanismi on eittämättä tapa, jolla Kela ilmeisesti jotenkin ajatteli ajavansa ihmiset, joista monet ovat pitkäaikaissyrjäytyneitä, hetkessä työmarkkinoille. Mutta jos katsot sitä pylväsrivistöä Kelan toimeentulotuen leikkaamispäätöksistä, niin ne kuukausittaiset leikkausmäärät ampaisevat hetkessä ylös, kun tukipäätökset siirtyvät Kelalle ja pysyvät siellä tasaisesti kuukaudesta toiseen. Juuri minkäänlaista siirtymää työmarkkinoille ei ole tilastoista havaittavissa.

Leikkausten tarkoitus voi toki olla X, mutta jos lopputulema on Y, eli lähinnä tuhansien jo muutenkin huono-osaisimpien työntäminen alle terveyttä ylläpitävän elintason EIKÄ juuri muuta, niin juuri yhtäkään lisätyöllistä et saa, vaikka kuinka kaaviossasi systeemi siihen ajaisi, mutta saat varmaankin esimerkiksi kasvaneita terveydenhuollon menoja ja lisää inhimillistä kurjuutta.

Sosiaalitoimella ja Kelalla on täysin eriävä käsitys toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaista. Esimerkiksi Ylilaudan hikikomero-alalaudalta voi järjestäen lukea, kuinka suurella osalla nuorista pleikkarin ääreen neljän seinän sisään syrjäytyneistä nuorista miehistä oli rankka koulukiusaamistausta. Masentuneita on enemmistö. Kelalla pitäisi olla vähintään osoittaa vahva tilastollinen näyttö, että työntäminen elämään n. 56-57%:lla yhteiskunnan määrittämästä terveyttä ylläpitävästä minimitasosta on se keino, mikä tällaisessa asemassa olevia ihmisiä tosiasiallisesti auttaa.

Avatar
Vieras

Re: Eettiset perustelut pysyvälle 60%:iin leikkaamiselle?

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 14 Joulu 2018, 17:22

Jos olet masentunut niin käy lääkärissä jotta saat sairaslomatodistuksen jotta voit hakea sairauspäivärahaa.

Toimeentulotukea ei ole tarkoitettu työttömyyden tai sairauden ensisijaiseksi tueksi vaan se on viimesijainen etuisuus.

Avatar
Vieras

Re: Eettiset perustelut pysyvälle 60%:iin leikkaamiselle?

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 14 Joulu 2018, 19:06

Vieras kirjoitti:Jos olet masentunut niin käy lääkärissä jotta saat sairaslomatodistuksen jotta voit hakea sairauspäivärahaa.

Toimeentulotukea ei ole tarkoitettu työttömyyden tai sairauden ensisijaiseksi tueksi vaan se on viimesijainen etuisuus.
Langassa kysytään täysin selvästi tuen leikkaamisen yleisestä kohtuullisuudesta ja perusteista. Ei mistäkään virheellisesti kuvittelemastasi yksittäistapauksesta. Leikkaaminen koskee tuhansia suomalaisia ja on yhteiskunnallinen kysymys siinä kuin kansaneläkkeen suuruus tai nuorten mielenterveyshoidon resurssointi, vaikka kumpikaan näistä ei koskisi juuri sinua tai läheisiäsi. Voit silti niistä välittää.

Avatar
LP9313

Re: Eettiset perustelut pysyvälle 60%:iin leikkaamiselle?

Lukematon viesti Kirjoittaja LP9313 » 15 Joulu 2018, 09:02

Vieras kirjoitti:
Vieras kirjoitti:Jos olet masentunut niin käy lääkärissä jotta saat sairaslomatodistuksen jotta voit hakea sairauspäivärahaa.

Toimeentulotukea ei ole tarkoitettu työttömyyden tai sairauden ensisijaiseksi tueksi vaan se on viimesijainen etuisuus.
Langassa kysytään täysin selvästi tuen leikkaamisen yleisestä kohtuullisuudesta ja perusteista. Ei mistäkään virheellisesti kuvittelemastasi yksittäistapauksesta. Leikkaaminen koskee tuhansia suomalaisia ja on yhteiskunnallinen kysymys siinä kuin kansaneläkkeen suuruus tai nuorten mielenterveyshoidon resurssointi, vaikka kumpikaan näistä ei koskisi juuri sinua tai läheisiäsi. Voit silti niistä välittää.

Olen suht samoilla linjoilla aloituspostaajan kanssa, minun mielestäni ei ole eettisesti kauhean perusteltua alentaa kuin korkeintaan se 20%, täysimääräisellä toimeentulotuellakaan ei suomessa sen kummemmin juhlita, joten tulisi syrjätyneidenkin ihmisten saada nyt edes se 80% siitä täydestä tuesta.

"lapsuudesta asti kehittynyt sosiaalinen syrjäytyminen" Tämän kaltaiset asiat mitä mainittiin ensimmäisessä viestissä, voi olla vaikeaa todistaa Kelalle, nämä asiat voi esiintyä monessa eri muodossa, ja joissain tapauksissa lääkäritkään eivät ymmärrä mikä asiakasta vaivaa, ja se rumba saada oikeat todistukset on vähäosaiselle ja syrjäytyneelle ihmiselle - varsinkin jos kärsii esim sosiaalisesta fobiasta on todella raskasta.

Voisin siis jopa väittää, että on pitkälti kohtuutonta alentaa tukia niinkin paljon kun 40%. Se että "nämä ihmiset olisivat voinut valita toisin, ja hakea töitä" on nähdäkseni huono peruste, siitä syystä että kaikilla ei ole samat lähtökohdat, ja jos näiden vaikeiden lähtökohtien lisäksi tukea alennetaan enemmänkuin 20% elintaso laskee entisestään, eikä se ainakaan helpoita sitä omakohtaista aktivaatiota ja kuntoutumista työelämän piiriin.

Minusta on hienoa, että myös toimeentulotuki asiakkaitten ja vähäosaisimpien näkökulmia ja ongelmia tuodaan ilmi, eikä vain ajatella että "leikkaamalla tukia tuokin oppii, ja tulee työteliäämmäksi" epäilen että näin se ei useinkaan ole, huomatkaa kuitenkin että en väitä että tukia pitäisi korottaa mutta painotan että täysimääräinenkään tuki ei ole niin suuri, että siitä olisi useiden kananlta kohtuullista leikata niin isoja määriä kun 40%,

Avatar
LP9313

Re: Eettiset perustelut pysyvälle 60%:iin leikkaamiselle?

Lukematon viesti Kirjoittaja LP9313 » 15 Joulu 2018, 09:12

Lisäisin vielä edelliseen että se 20% alentaminenkin on hieman arvelluttavaa, ainakin jos on kiinnostunut sellaisista seikoista kuin ihmisen perusterveys ja hyvinvointi - johon liittyy oleellisena osana esimerkiksi monipuolinen ruokailu, joka saattaa onnistua juuri ja juuri tuolla täysimääräisellä tuella. Tuleeko sekään sitten kansanterveydelle kovin edulliseksi jos asiakas kitkuttelee pelkällä juustomakaronilla ja jauhelihalla? tai onko se kovin edustavaa hyvinvointivaltiolle, jos toimeentulotuki asiakkaat kulkevat rikkinäisissä vaatteissa ja laiminlyövät hygieniaa koska halutaan säästää vaatteissa tai hygieniatuotteissa että saadaan ruokaa ja nettiyhteys maksettua (Nettiyhteyshän on lähes pakollinen nykyaikana, ja sitä tai puhelinyhteyttä ei huomioida erillisinä laskuina tt-tuessa)

Tällä ylimääräisellä viestillä korostan näkemystäni, että tuon 20% pitäisi olla se määrä mitä KORKEINTAAN voidaan alentaa.

Avatar
Vieras

Re: Eettiset perustelut pysyvälle 60%:iin leikkaamiselle?

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 15 Joulu 2018, 11:58

Kannattaa vaaleissa äänestää sellaista puoluetta joka kannattaa viimesijaista etuisuutta koskevan toimeentulotukilain pehmentämistä ja sanktioiden sekä velvoitteiden vähentämistä.

Kela ei päätä toimeentukotukilaista vaan pelkästään annetun lain ja STM:n ohjeistuksien tulkinnasta kun toimeentulotukipäätöstä tehdään. Laissa on selkeästi maininta 40% alentamisesta joten olisi hyvin outoa että se jäisi pelkästään Kelan tulkinnan takia käytännössä lain kuolleeksi kirjaimeksi.

Avatar
Vieras

Re: Eettiset perustelut pysyvälle 60%:iin leikkaamiselle?

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 15 Joulu 2018, 12:24

Vieras kirjoitti:Kannattaa vaaleissa äänestää sellaista puoluetta joka kannattaa viimesijaista etuisuutta koskevan toimeentulotukilain pehmentämistä ja sanktioiden sekä velvoitteiden vähentämistä.

Kela ei päätä toimeentukotukilaista vaan pelkästään annetun lain ja STM:n ohjeistuksien tulkinnasta kun toimeentulotukipäätöstä tehdään. Laissa on selkeästi maininta 40% alentamisesta joten olisi hyvin outoa että se jäisi pelkästään Kelan tulkinnan takia käytännössä lain kuolleeksi kirjaimeksi.
Sama laki oli kuitenkin vuosikaudet voimassa sosiaalitoimen vastatessa päätöksistä ja he tulkitsivat lakia täysin päinvastaisesti. En ole täysin varma, mutta luulen, että anglosaksisessa lainsäädännössä, jossa ennakkotapaukset luovat lakia, niin tällainen 180 asteen käännös laintulkinnassa ei olisi mahdollista. Suomessa selvästikin on, mutta kyllä se silti herättää kysymyksiä siitä, missä ja kenelle ja miten valta sijaitsee. Kuka uuden tulkinnan on tehnyt? Kela itsenäisesti? Kela nykyisten hallituspuolueiden ohjeistamana? Vasemmistopuolueisiin olen pettynyt siinä, että he eivät ole nostaneet tätä näkyväksi keskustelunaiheeksi. Näin mittavaa yhteiskunnallista päätöstä ei saisi, ei tulisi voida tehdä näkymättömänä ja kuulumattomana byrokratiapäätöksenä. Vain avoimen ja suoran keskustelun ja päätöksenteon kautta. Jollain taholla pitäisi olla selvä poliittinen vastuu ja sitten myös avoin rohkeus perusteluineen seistä päätöksensä takana. Nyt ei tiedä, ketä tästä 180 astetta muuttuneesta laintulkinnasta ja linjanvedosta, poliittisesta maailmankuvastaan riippuen, joko kiittää tai syyttää.

Avatar
Vieras

Re: Eettiset perustelut pysyvälle 60%:iin leikkaamiselle?

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 15 Joulu 2018, 12:39

Vieras kirjoitti:
Vieras kirjoitti: Nyt ei tiedä, ketä tästä 180 astetta muuttuneesta laintulkinnasta ja linjanvedosta, poliittisesta maailmankuvastaan riippuen, joko kiittää tai syyttää.
Vielä tähdennys, että omasta mielestäni kenelläkään vaaleilla valitsemattomilla byrokraateilla ei pitäisi olla valtaa näin mittavaan viime kädessä poliittiseen linjaukseen. Tällaisissa päätöksissä näkyvän vastuun pitäisi aina olla vaaleilla valituilla kansanedustajilla. Jos laki on niin löperö, että sitä voi tulkita, miten sattuu, niin laki pitää kirjoittaa täsmentävästi ja tarkennetusti uudelleen, mikäli vastuunalaisen ministeriön antama ohjeistus ei riitä.