Arbetslöshetsförmåner med deltidsjobb?

Valvoja: FPA | utkomststöd

Kirjoittaja ninja19 19 Helmi 2019, 13:12
Hej! Tidigare har FPA frågat mig om glasögon, vilket jag inte har haft senaste åren bl.a pga. ekonomin. Gäller samma möjlighet till stöd för kontaktlinser? Dvs kan jag få ersättning för dem samt hur går jag till väga för att ansöka om ekonomiskt stöd för den saken? Eller gäller det endast glasögon?
Kirjoittaja FPA | pensionsförmåner 20 Helmi 2019, 15:24
Hej ninja19!

Tack för din fråga!

Kostnader för anskaffning av kontaktlinser utgör i regel inte sådana utgifter för hälso- och sjukvård som berättigar till grundläggande utkomststöd.

Om behovet av kontaktlinser beror på hälsoskäl, till exempel
en ögonsjukdom (afaki), ska du utreda möjligheterna att i första hand få kontaktlinser som en form av medicinsk rehabilitering.

Om det är uppenbart att glasögonens styrka försvagar din funktionsförmåga, kan du ge en utredning om behovet av kontaktlinser genom att
lämna in ett läkarutlåtande till FPA. Kostnaderna för kontaktlinsvätskor täcks med grunddelen.

Önskar dig en trevlig fortsättning på vintern.

Vänliga hälsningar

Christina
FPA | utkomststöd
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst!
Vastaa