Hemvårdsstöd och partiell dagvård

Vem har rätt till flexibel vårdspenning? Från när kan hemvårdsstöd sökas? Från och med när kan man ansöka om hemvårdsstöd? När lönar det sig att ansöka om privatvårdsstöd?

Valvoja: FPA | barnfamiljer

Avatar
Malin2

Hemvårdsstöd och partiell dagvård

Lukematon viesti Kirjoittaja Malin2 » 21 Marras 2019, 11:17

Om barnet är i 50% dagvård (kommunal), och man sköter barnet hemma den andra 50% av dagen, borde man inte logiskt då få hälften av hemvårdsstödet?

Avatar
FPA | barnfamiljer
Viestit:655
Liittynyt: 14 Joulu 2015, 12:53

Re: Hemvårdsstöd och partiell dagvård

Lukematon viesti Kirjoittaja FPA | barnfamiljer » 21 Marras 2019, 15:00

Hej Malin2!

Tack för en bra fråga.

Efter föräldrapenningperiodens slut kan familjen välja vårdform för barnet. Med rätt att välja avses att familjen kan välja mellan en dagvårdsplats som ordnas av kommunen eller ekonomiskt understöd. Det är dock inte möjligt att ha båda samtidigt.

Om barnet har beviljats en kommunal dagvårdsplats saknas alltså rätt till hemvårdsstöd oberoende om barnet är i heldagsvård eller deltidsvård.

Rätten till stöd för hemvård och privat vård fastställs i Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn 20.12.1996/1128 3 § 1 mom.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA barnfamiljer
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst