Pension när man fyller 62 och är arbetslös

Hur meddelar man FPA att en anhörig dött? Hur söker man efterlevandepension?

Valvoja: FPA | pensionsförmåner

Avatar
Maken

Pension när man fyller 62 och är arbetslös

Lukematon viesti Kirjoittaja Maken » 10 Joulu 2019, 19:35

Min hustru fyller 62 år nu i december. Hon har varit anhörigvårdare för våra utvecklingsstörda barn mer än 25 år och har inte kunnat arbeta pga det. Nu är dessa barn vuxna och har flyttat till sina egna hem, men hustrun har inte fått jobb sedan dess de flyttade. När hon inte kunde hitta jobb, skrev hon sig sedan arbetslös och har fått arbetsmarknadsstöd.

När hon frågade FPA efter Lex Lindström fick hon följande svar från:

"Tack för ditt meddelande. Följande personer har rätt till pensionsstödet som börjat detta år 1.10.2019:

Från 1.10.2019 kan pensionsstöd också beviljas personer som bor i Finland och som
- är födda under tiden 1.10.1954-31.8.1958
- har haft rätt till arbetsmarknadsstöd 31.8.2018
- har haft arbetsmarknadsstöd under perioden 1.9.2012-31.8.2018 för minst 1250 dagar eller arbetslöshetsdagpenning för maximitiden och ytterligare arbetsmarknadsstöd för minst 750 dagar. (2 a § i lagen om pensionsstöd)

Enligt våra uppgifter har du under denna tid varit arbetslös endast 585 dagar"

Här skrivs om arbetsmarknadsstöd och att hon du har varit arbetslös endast 585 dagar. Utan arbete och lön (eller anhörigvårdarstöd) har hon varit sedan barnen flyttade för sju år sedan. Men det som FPA skriver till henne är säkert också sanning - men dock sanning bara i FPA's böcker, dvs officiellt arbetslös och fått officiellt arbetsmarknadsstöd!

Hon har inte haft jobb sedan mer än sju år tillbaka, kommer aldrig att få något jobb mera och hon har inte någon märkbar pension heller att vänta från sin tid som anhörigvårdare.

Vad finns det för möjligheter för henne att få folkpensionen och när?

Avatar
FPA | pensionsförmåner
Viestit:198
Liittynyt: 14 Joulu 2015, 13:00

Re: Pension när man fyller 62 och är arbetslös

Lukematon viesti Kirjoittaja FPA | pensionsförmåner » 11 Joulu 2019, 14:56

Hej Maken!

Tack för din fråga. Precis som du skriver så är det antalet dagar man haft rätt till arbetsmarknadsstöd/arbetslöshetspenning som påverkar möjligheten till pensionsstöd.

Du skriver att din hustru fyller 62 år i December och då finns det möjlighet för henne att söka förtida ålderspension vid en ålder av 63 år, när hon är född före 1958.

Om man vill ta ut förtida ålderspension genast när man fyller 63 år, är pensionen 9,6 % mindre än vad den skulle vara när man fyller 65 år. Då stiger pensionen inte heller efter det att man fyllt 65 år.

Man kan på förhand ta reda på hur stor den förtida ålderspensionen eventuellt blir. Be den egna arbetspensionsanstalten beräkna hur stor arbetspensionen kommer att vara. Utifrån beräkningen kan FPA avgöra om man har rätt till folkpension och hur stort beloppet är.

Önskar dig en skön fortsättning på vintern.

Vänliga hälsningar

Linda FPA | pensionsförmåner
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst!

Avatar
Maken

Re: Pension när man fyller 62 och är arbetslös

Lukematon viesti Kirjoittaja Maken » 11 Joulu 2019, 18:11

Hej Linda,

Tack för svaret. Enligt pensionsutdraget i eläkepalvelut.fi är hennes pension 349 euro per månad. Hennes tidigaste pensionsålder är ju 63 år 9 månader. Och då skulle pension vara denna 349 euro.

Men enligt vad du skriver kan hon få pension redan som 63 åring dvs från 1.1.2021. Hurudan blir summan då - skall man räkna den summan som hon skulle få när hon fyller 65 och ta därifrån sedan bort 9,6%

Hur påverkar denna 349 euro i hennes folkpension. Och kommer hon att få också garantipension?

Hur skall man gå tillväga?

Avatar
FPA | pensionsförmåner
Viestit:198
Liittynyt: 14 Joulu 2015, 13:00

Re: Pension när man fyller 62 och är arbetslös

Lukematon viesti Kirjoittaja FPA | pensionsförmåner » 12 Joulu 2019, 15:06

Hej Maken,

Förtida ålderspension kan man söka från FPA tidigaste vid en ålder av 63 år, om man är född före 1958. Vad gäller arbetspensionslagen kan jag tyvärr inte svara på när man tidigaste kan söka, eftersom det skiljer sig från lagen om folkpension.

Minskningen är 0,4% för varje månad som pensionen tas ut i förtid, så tas den ut vid 63 års ålder så blir folkpensionen totalt 9,6% mindre än vid en ålder av 65 år.

Här ser ni en pensionsinkomst- och skattetabell som ger en uppskattning av folkpensionen och garantipensionen. Denna tabell utgår från pensionsålder vid 65, så vid förtida pension är beloppen lite mindre.

Vill ni kontrollera situationen närmare och hur man ansöker om ålderspension kan din fru gärna vända sig till kundbetjäningen, må -fre kl 9-16, 020 692 222.

Vänliga hälsningar

Linda FPA | pensionsförmåner
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst!