Osakesäästötili ja yleinen asumistuki

Miten opiskelijan asumista tuetaan? Opintotuen asumislisä vai yleinen asumistuki? Kysy eri asumismuotojen ja –tapojen vaikutuksesta: yhdessä tai erikseen, vuokralla tai omistusasunnossa, opiskeluaikana tai kesällä.

Valvoja: Kela | opintotuki

Avatar
kohta_valmis

Osakesäästötili ja yleinen asumistuki

Lukematon viesti Kirjoittaja kohta_valmis » 16 Tammi 2020, 15:55

Hei,

Ilmoititte juuri, että osakesäästötilillä olevista osakkeista lasketaan osinkojen verran tuloa asumistuen määrää laskiessa. Jos on nyt avannut osakesäästötilin ja ostanut osakkeita, niin tuleeko tehdä tarkistuspyyntö Kelaan? Entä jatkossa aina, kun myy ja ostaa osakkeita osakesäästötilillä niin tuleeko tehdä tarkistuspyyntö? Entä vaikuttavatko myyntivoitot osakesäästötilillä yleiseen asumistukseen vaikka ei nostaisi rahaa ulos kyseiseltä tililtä?

Avatar
Vieras

Re: Osakesäästötili ja yleinen asumistuki

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 17 Tammi 2020, 10:18

Asumistuen välitarkastuksen tekemisen edellytyksistä todetaan Kelan nettisivuilla:

"Ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk edellisen päätöksen tuloihin verrattuna."
https://www.kela.fi/asumistuen-tarkistaminen

Eli jos osakesäästötilin myötäja huomioiden muiden tulojen samanaikainen kokonaismuutos laskennalliset tulot yhteensä nousevat vähintään 400 €/kk, tulee teettää välitarkastus. Osaketulojen tuoton laskukaava asumistuessa on niin monimutkainen, että hyvin harva asumistuen hakija osaa kuitenkaan sitä itse edes laskea, eikä sen laskemiseen ole olemassa netissä laskuriakaan. Etuusohjeessa laskennan ehdot on saatu tiivistettyä 1,5 A4-sivuun. Pääsääntö on se, että osinkotulona otetaan huomioon kunkin yhtiön osalta edelliset maksetut osingot, pois lukien kuitenkin VOPR-osingot (eli osingot, jotka on maksettu vapaan pääoman rahastoista, ks. VOPR-aiheesta esim. https://www.vero.fi/tietoa-verohallinno ... oista-2019 ), joita osa pörssiyhtiöistä maksaa. Kunkin yhtiön osalta pitäisi siis selvittää, onko mikäkin osinko VOPR-osinko vai eikö ole.

Laskennalliset osinkotulot saa arvioida edellisen verotustiedon mukaan, jos osakkeiden ilmoitettu hankinta-aika on aikaisempi kuin verotustieto. Osakesäästötilin kohdalla niin ei ole tällä hetkellä vielä kenelläkään, koska koko tilimuoto on avattu vasta 2020 vuoden alusta. Myöhemmin hankittujen osakkeiden kohdalla huomioimisperuste on viimeisin yhtiökokouksen tekemä osinkopäätös per osake kerrottuna omistettujen osakkeiden määrällä. Osingot huomioidaan tuloina ennen veroja. Osakesäästötilissä osingonmaksuhetkellä ei vielä peritä veroja Suomesta saaduista osingoista, joten siltä osalta laskenta on yksinkertaisempaa kuin muista osingoista, joissa pitää tehdä vero-oikaisuja, mutta osa ulkomailta maksetuista osingoista osakesäästötileillekin voi olla kunkin maan kanssa tehdystä valtioiden välisestä verosopimuksesta riippuen sellaisia, että asumistukea varten niihin pitää laskea vero-oikaisut.

Kela ei ole ainakaan vielä julkaissut ohjeistusta siihen, miten osakesäästötilien kohdalla mahdolliset ulkomaille tehdyt lähdeveron pidätykset käsitellään osakesijoitusten osinkotuottoja laskettaessa. Verottajan ohje siitä asiasta on tällä hetkellä, että:

"Myös ulkomailta suomalaiselle osakesäästötilille maksettu osinko on osakesäästötilin tuottoa, jota ei veroteta osinkona Suomessa vaan osakesäästötilin tuottona. Jos rajoitetusti verovelvolliselta on peritty ulkomailla osingosta lähdeveroa, osakesäästötilille varoiksi voidaan kirjata vain netto-osinko. Jos rajoitetusti verovelvollinen saa myöhemmin takaisin ulkomailla perityn lähdeveron, pidetään hänen saamaansa palautetun lähdeveron määrää osakesäästötililtä nostettuna tuottona kuten luvussa 5 on todettu."

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohj ... n-verotus/

Tuolta pohjalta voisi ehkä olettaa, että asia menisi myös Kelassa niin, että jos lähdevero peritään ulkomailla, sitä ei huomioitaisi osakesäästötilin tuottona, kun verottajakin käsittelee ulkomailta tulleet osingot nimenomaan mahdollisen ulkomaille pidätetyn lähdeveron jälkeisiä lukuja vain käyttäen. Mutta asiasta ei ole tosiaan Kela ole toistaiseksi julkaissut ohjeistuksia, joten voi olla, että siltä osin tulot huomioidaan ihan niin kuin asumistuen hakija itse haluaa.

Muutenkin koko osinkotulojen laskeminen on hankalaa, jos joku sijoittaa hajauttaen osakesäästötilille esim. 4000 eurolla 2000 eri osakkeeseen eri puolille maailmaa, joista esimerkiksi 1200 maksaa joitain senttejä osinkoa per vuosi. Kelan osinkoja koskevat ohjeet osinkojen suuruuden selvittämisen osalta menevät tällä hetkellä asumistuen etuusohjeessa (kohta 1.6.2.7: Osinkotulot) niin, että (kotimaisen) pörssiyhtiön osingon suuruudet selvitetään Kauppalehden sivuilta ja muiden yhtiöiden osingot voi tiedustella puhelimitse hakijalta. Käytännössä se onnistuu muutaman osakkeen tapauksessa, mutta jos osakelajeja on osakesäästötilillä satoja tai tuhansia, laskentaa tuskin alkaa Kelassakaan enää kukaan tehdä, koska se pitäisi tällä hetkellä tehdä manuaalisesti.

Avatar
Vieras

Re: Osakesäästötili ja yleinen asumistuki

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 17 Tammi 2020, 10:46

Asumistuen välitarkastuksen olisi siis syytä teettää kun yhteen lasketut tulot nousevat 400 €/kk tai laskevat 200 €/kk edelliseen päätökseen nähden. Asiaan vaikuttaa siis paitsi muutokset osakesäästötilillä, myös mahdolliset muutokset muissa tuloissa. Päätöksen voi tarkastuttaa ostettuaan osakkeita lisää niin, että laskennalliset tulot osinkotulojen muutos huomioiden yhteensä nousee 400 €/kk tai jos myynnin seurauksena laskennalliset vuositulot alenevat 200 €/kk verrattuna edelliseen asumistukipäätökseen. Jos joku on kova käymään osakekauppaa osakesäästötilillä, tuosta voi periaatteessa seurata lakia tarkasti seuraten tarve tarkastaa asumistukipäätöstään jatkuvasti: esim. jos ostaa korkean osingon viimeksi maksanutta yhtiötä kuun alussa niin, että kokonaistulot sen seurauksena ovat nousseet 400 €/kk edelliseen asumistukipäätökseen verrattuna, pitää tarkastaa asumistuki ylöspäin, ja jos seuraavassa kuussa myy osakkeita niin paljon, että laskennallinen tuotto laskee vähintään 200 €/kk edelliseen juuri teetettyyn välitarkastukseen verrattuna, voi perustellusti tehdä uuden välitarkastushakemuksen. Silloin, jos laskennalliset kokonaistulot muuttuvat välitarkastusrajoja vähemmän, ei välitarkastushakemuksia tarvitse tehdä. Jatkuvasti muuttuvien tulojen tapauksessa asumistukipäätös tehdään jatkuvien tulojen sijaan 12 kuukauden keskiarvotulojen perusteella, mutta osinkotulot tehdään joka tapauksessa 12 kuukauden tuloina laskien, eli tuo ongelma ei poistu, vaikka asumistukipäätös tehtäisiin keskiarvotuloilla, koska osakesalkun muutokset voivat heiluttaa juuri keskiarvotuloa.

Käytännössä osinkotulojen osalta asumistuen tarkastuksen saa tehdä kai niin, että lähettää vaan asumistukihakemuksen tai tarkastushakemuksen mukana liitteenä otteen osakeomistuksistaan. Kelan tehtävä on tällä hetkellä laskea laskennalliset osinkotuotot. Tuen hakijan ei itse tarvitse osata tuen perusteiden laskentasääntöjä, kuten ei muissakaan Kelan tuissa, ja tässä tapauksessa laskenta olisi vielä erityisen monimutkaista. Toisaalta tarkastus asumistukeen tulisi ilmeisesti lain mukaan täytyy tehdä, jos tulot nousevat vähintään 400 €/kk edelliseen päätökseen verrattuna. Joten joissain tilanteissa saattaa asumistuen hakijan kannalta saattaa olla tarpeen teettää välitarkastuksia "varmuuden vuoksi", jos ei itse osaa tai halua alkaa laskea, paljonko laskennalliset asumistukitulot mahtavat osakesäästötilissä tapahtuneiden muutosten johdosta milloinkin olla. Jos tulot ovat muuttuneet riittävästi, Kela muuttaa tarkastushakemuksen myötä tällöin asumistukipäätöstään, ja jos muutoksia ei ole ollut riittävästi, saa päätöksen, että tukipäätös pysyy ennallaan.

Avatar
Vieras

Re: Osakesäästötili ja yleinen asumistuki

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 17 Tammi 2020, 18:20

kohta_valmis kirjoitti:
16 Tammi 2020, 15:55
Entä vaikuttavatko myyntivoitot osakesäästötilillä yleiseen asumistukseen vaikka ei nostaisi rahaa ulos kyseiseltä tililtä?
YLEn uutisessa asiasta todettiin toissapäivänä näin:

"Opintotukeen osakesäästötilin tulot vaikuttavat kuitenkin vain siinä tapauksessa, jos tili on voitolla ja opiskelija nostaa sieltä rahaa.

– Vahva neuvo on, että osakesäästötililtä ei kannata nostaa rahaa opiskelun aikana, sanoo Kelan vastaava suunnittelija"
https://yle.fi/uutiset/3-11159439

Opintotukeen osakesäästötililtä sen voitolla ollessa tehdyt nostot voivat siis ilmeisesti vaikuttaa tuloina. Yleisessä asumistuessa puolestaan ei ohjeiden mukaan pääsääntöisesti huomioida tulona "satunnaisia myyntivoittoja": https://www.kela.fi/tulot-jotka-eivat-v ... umistukeen

Avatar
vierailija2020

Re: Osakesäästötili ja yleinen asumistuki

Lukematon viesti Kirjoittaja vierailija2020 » 17 Tammi 2020, 20:45

Hei,

Minkälaisella aikavälillä nostettu osaketuotto lasketaan asumistukeen takautuvasti? Saman vuoden sisällä, useamman vuoden sisällä, vai miten?

Esim. jos nostaisin osaketuottoa esim. 1.2. 2020 €10 000, mihin ajanjaksoon se vaikuttaa?

Yst Tv. Anna

Avatar
Kela | opintotuki
Viestit:32283
Liittynyt: 25 Syys 2014, 13:24
Paikkakunta: KELA

Re: Osakesäästötili ja yleinen asumistuki

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | opintotuki » 24 Tammi 2020, 10:00

Hei!

Osakesäästötilille maksetut osingot huomioidaan samoin kuin arvo-osuustilille maksetut. Yleisen asumistuen myöntö -tai tarkistuspäätöksessä osingot huomioidaan seuraavan 12 kuukauden ajalle.

Ystävällisin terveisin
Elina | Kela opintotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi

Avatar
Kalervo

Re: Osakesäästötili ja yleinen asumistuki

Lukematon viesti Kirjoittaja Kalervo » 26 Helmi 2020, 09:13

Hei,

Miten osakesäästötilin sisäiset myyntivoitot ja -tappiot vaikuttavat yleiseen asumistukeen, kun rahat pysyvät osakesäästötilin sisällä? Jos esimerkiksi myyn yhtä osaketta 100 euron tappiolla ja toista 100 euron voitolla, niin katsooko kela, että olen saanut voittoa 100 euroa, vaikka todellisuudessa voitto on 0 euroa?

Avatar
Kela | opintotuki
Viestit:32283
Liittynyt: 25 Syys 2014, 13:24
Paikkakunta: KELA

Re: Osakesäästötili ja yleinen asumistuki

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | opintotuki » 26 Helmi 2020, 10:19

Hei Kalervo!

Yleiseen asumistukeen ei vaikuta osakesäästötilin sisällä tapahtuvat myyntivoitot tai -tappiot. Tulona huomioidaan osakesäästötilille maksetut osingot. Nämä huomioidaan tulona, vaikak osinkoja ei nosteta osakesäästötililtä.

Ystävällisin terveisin
Eveliina | Kela opintotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi