Miksi Kela haluaa sensuroimattomia tiliotteita tt-asiakkailta

Kuinka haen toimeentulotukea? Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan? Miten tulot vaikuttavat? Milloin jätän hakemuksen? Kysy ja keskustele toimeentulotuen hakemisesta.

Valvoja: Kela | toimeentulotuki

Avatar
Vieras

Re: Miksi Kela haluaa sensuroimattomia tiliotteita tt-asiakkailta

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 27 Huhti 2020, 10:40

Käteinen vaan jos ahistaa.
"Salaisten laskujen" maksuun käteistä kaverille joka hoitaa tai r-kioski ( maksaa muistaakseni 4.5 euroa per lasku)
Pankit ei taida enää käteistlaskunmaksajia edes huolia vaan laitettava tilille raha josta maksu vai ?

Minua ei ahista mutta tiedostan kyllä että tiliote menee Kelaan ja sen mukaan tapahtumat että ei tarvi selitellä.
Esim jos vaikka kaveri velkaa 80 euroa niin on parempi saada raha käteisenä tai jos tilille niin k.o summa jaettuna kahdelle eri kuukaudelle. Tyhmäähän tämä on mutta se on mikä on..

Avatar
Pirkko62

Re: Miksi Kela haluaa sensuroimattomia tiliotteita tt-asiakkailta

Lukematon viesti Kirjoittaja Pirkko62 » 19 Touko 2020, 00:54

Ainakin Kela voisi suoraa myöntää selvittävänsä onko asiakkaalla riippuvuusongelma kysyessään sensuroimattomia tilitietoja.

Avatar
Pajumpi-oja

Re: Miksi Kela haluaa sensuroimattomia tiliotteita tt-asiakkailta

Lukematon viesti Kirjoittaja Pajumpi-oja » 19 Touko 2020, 01:50

Pirkko62 kirjoitti:
19 Touko 2020, 00:54
Ainakin Kela voisi suoraa myöntää selvittävänsä onko asiakkaalla riippuvuusongelma kysyessään sensuroimattomia tilitietoja.
On tunnettua, että mafiajärjestö valvoo sijoituksiaan ja ettei kukaan vain vedä välistä,

Vain siitä on tässä kyse.

Huonoahan tässä on se, että toimeentulotuenhakija joutuu luopumaan perusoikeudestaan (jonka toteutumisen tulisi julkisenvallan turvata, aika hassua) kirjesalaisuuteen ja vain sen takia, että saisi hänelle oikeutetun tuen ja samalla tekeen palkatta julkiselle vallalle kuuluvan tehtävän.

Laissa sosiaaliasiakkaan asema ja oikeus annetaan sosiaalille ja kelalle OIKEUS PYYTÄÄ tilitiedot rahalaitokselta (oikeuskansleri/asiamies, jompi kumpi on vaan tehnyt tuon lain ja oikeuden vesittävän päätöksen virheellisellä laintulkinnallaan, että siitä tehtävä päätös olisi muka asiakkaan asiaa koskeva sillain, että asiakas voi itse määritellä ottaako sosiaali rahalaitokselta selvää tilitiedoista ja tuosta päätöksestä, joka tehdään sosiaalin tai kelan sisäistenasiain mukaisesti pitää antaa asiakkaalle ja siitä on valitusaika asiakkaalla vaikka laissa sanotaan ihan toisin.

Eli viranhaltija eli sosiaali tai kelan henkilö tekee ns. työtehtäviinsä liittyvän päätöksen siitä, otetaanko se tilitieto rahalaitokselta vaiko ei, niin tuossa on jussi pussi puita piip pajuoja tai joku muu laillisuusvalvoja tehnyt selkeästi virheellisen päätöksen.

Lisäksi kela eräässä vastauksessaan tästä asiasta siteeraa lakia ihan väärin. "Kelan oikeus pyytää asiakasta toimittamaan tiliotteet perustuvat, toimeentulotukilakiin sekä hallintolakiin. Toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 17.1 §:n mukaan Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa sekä tarvittaessa heidän huoltajansa ja edunvalvojansa on annettava perustoimeentulotuen myöntämiseksi Kansaneläkelaitokselle ja täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiseksi kunnan toimielimelle kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot. Hallintolain (434/2003) 31.1 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Kelalla on toimeentulotukilain 17.1 §:n mukaan oikeus pyytää asiakkaalta välttämättömät tiedot asian ratkaisemiseksi. Näin ollen Kela voi pyytää tiliotteet asiakkaalta, koska ne ovat välttämättömiä asiakkaan taloudellisen tilanteen selvittämiseksi."

Lisäksi hallintolaissa ei lue noin, kyse on kelan omasta tulkinnasta laista (lakia ei voida julkisenvallan tehtävissä tulkita perustuslaissa ja sen 2§ 3mom. annetun määräyksen mukaan).

Hallintolaissa lukee selkeästi näin, alku on ihan oikein "Hallintolain (434/2003) 31.1 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta ===>>>>selvittämisestä hankkimalla<<<=== asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.
Eli on julkisen vallan tehtävä hankkia asian selvittämiseksi TARPEELLISET TIEDOT.

Laissa se on näin: "6 luku
Asian selvittäminen ja asianosaisen kuuleminen
31 §
Selvittämisvelvollisuus

Viranomaisen on huolehdittava =====>>>>asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset (JULKISEN VALLAN TEHTÄVÄ SIIS ITSE HANKKIA TARPEELLISET TIEDOT).

Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista (ELI AINOASTAAN SELVITTÄÄ VAATIMUKSENSA JA MIHIN SE PERUSTUU, ei siis niin, että asianosainen hankkii julkiselle vallalle NE TIEDOT JOTKA JULKINEN VALTA TARVII ASIAN SELVITTÄMISEKSI ja ratkaisemiseksi). Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen (MYÖTÄVAIKUTTAMINEN ei ole SITOVA ASIANOSAISEN KOHDALLA, EIKÄ edes HALLINTOMÄÄRÄYS).
32 §
Selvityspyyntö

Lausuntoa tai muuta selvitystä koskevassa pyynnössä on yksilöitävä, mistä erityisistä seikoista selvitystä on esitettävä."

Täältä itsekukanenkin käy katsomassa kuinka se laissa on https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/200 ... p447857296 .

Alkakaa vaatiin oikeuksianne ja huolehtiin siitä, että julkinen valta, ETENKIN KELA alkaa noudattaan lakeja.

Avatar
Pajumpi-oja

Re: Miksi Kela haluaa sensuroimattomia tiliotteita tt-asiakkailta

Lukematon viesti Kirjoittaja Pajumpi-oja » 19 Touko 2020, 01:58

Pajumpi-oja kirjoitti:
19 Touko 2020, 01:50
Pirkko62 kirjoitti:
19 Touko 2020, 00:54
Ainakin Kela voisi suoraa myöntää selvittävänsä onko asiakkaalla riippuvuusongelma kysyessään sensuroimattomia tilitietoja.
On tunnettua, että mafiajärjestö valvoo sijoituksiaan ja ettei kukaan vain vedä välistä,

Vain siitä on tässä kyse.

Huonoahan tässä on se, että toimeentulotuenhakija joutuu luopumaan perusoikeudestaan (jonka toteutumisen tulisi julkisenvallan turvata, aika hassua) kirjesalaisuuteen ja vain sen takia, että saisi hänelle oikeutetun tuen ja samalla tekeen palkatta julkiselle vallalle kuuluvan tehtävän.

Laissa sosiaaliasiakkaan asema ja oikeus annetaan sosiaalille ja kelalle OIKEUS PYYTÄÄ tilitiedot rahalaitokselta (oikeuskansleri/asiamies, jompi kumpi on vaan tehnyt tuon lain ja oikeuden vesittävän päätöksen virheellisellä laintulkinnallaan, että siitä tehtävä päätös olisi muka asiakkaan asiaa koskeva sillain, että asiakas voi itse määritellä ottaako sosiaali rahalaitokselta selvää tilitiedoista ja tuosta päätöksestä, joka tehdään sosiaalin tai kelan sisäistenasiain mukaisesti pitää antaa asiakkaalle ja siitä on valitusaika asiakkaalla vaikka laissa sanotaan ihan toisin.

Eli viranhaltija eli sosiaali tai kelan henkilö tekee ns. työtehtäviinsä liittyvän päätöksen siitä, otetaanko se tilitieto rahalaitokselta vaiko ei, niin tuossa on jussi pussi puita piip pajuoja tai joku muu laillisuusvalvoja tehnyt selkeästi virheellisen päätöksen.

Lisäksi kela eräässä vastauksessaan tästä asiasta siteeraa lakia ihan väärin. "Kelan oikeus pyytää asiakasta toimittamaan tiliotteet perustuvat, toimeentulotukilakiin sekä hallintolakiin. Toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 17.1 §:n mukaan Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa sekä tarvittaessa heidän huoltajansa ja edunvalvojansa on annettava perustoimeentulotuen myöntämiseksi Kansaneläkelaitokselle ja täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiseksi kunnan toimielimelle kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot. Hallintolain (434/2003) 31.1 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Kelalla on toimeentulotukilain 17.1 §:n mukaan oikeus pyytää asiakkaalta välttämättömät tiedot asian ratkaisemiseksi. Näin ollen Kela voi pyytää tiliotteet asiakkaalta, koska ne ovat välttämättömiä asiakkaan taloudellisen tilanteen selvittämiseksi."

Lisäksi hallintolaissa ei lue noin, kyse on kelan omasta tulkinnasta laista (lakia ei voida julkisenvallan tehtävissä tulkita perustuslaissa ja sen 2§ 3mom. annetun määräyksen mukaan).

Hallintolaissa lukee selkeästi näin, alku on ihan oikein "Hallintolain (434/2003) 31.1 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta ===>>>>selvittämisestä hankkimalla<<<=== asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.
Eli on julkisen vallan tehtävä hankkia asian selvittämiseksi TARPEELLISET TIEDOT.

Laissa se on näin: "6 luku
Asian selvittäminen ja asianosaisen kuuleminen
31 §
Selvittämisvelvollisuus

Viranomaisen on huolehdittava =====>>>>asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset (JULKISEN VALLAN TEHTÄVÄ SIIS ITSE HANKKIA TARPEELLISET TIEDOT).

Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista (ELI AINOASTAAN SELVITTÄÄ VAATIMUKSENSA JA MIHIN SE PERUSTUU, ei siis niin, että asianosainen hankkii julkiselle vallalle NE TIEDOT JOTKA JULKINEN VALTA TARVII ASIAN SELVITTÄMISEKSI ja ratkaisemiseksi). Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen (MYÖTÄVAIKUTTAMINEN ei ole SITOVA ASIANOSAISEN KOHDALLA, EIKÄ edes HALLINTOMÄÄRÄYS).
32 §
Selvityspyyntö

Lausuntoa tai muuta selvitystä koskevassa pyynnössä on yksilöitävä, mistä erityisistä seikoista selvitystä on esitettävä."

Täältä itsekukanenkin käy katsomassa kuinka se laissa on https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/200 ... p447857296 .

Alkakaa vaatiin oikeuksianne ja huolehtiin siitä, että julkinen valta, ETENKIN KELA alkaa noudattaan lakeja.
Unohtui tämä.

Laki toimeentulotuesta ei tunne sellaista säännöstä ja velvoita tiliotteita toimittamaan ja huomatkaa, että laissa on, TIEDOSSAAN OLEVAT eli ne hallintolain mukaisesti edes autettava tarkoittama asiat.

Laki toimeentulotuesta EI EDELLYTÄ TILIOTTEIDEN TOIMITTAMISTA SAADAKSEEN VÄHÄVARAISUUDEN PERUSTEELLA sosiaaliasiakkaalle ja LAKIIN PERUSTUVAAN OIKEUTENSA ETUUTEEN toteutuvan.

Avatar
Vieras

Re: Miksi Kela haluaa sensuroimattomia tiliotteita tt-asiakkailta

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 19 Touko 2020, 10:51

Pajumpi-oja on näköjään päässyt kelan pannasta. Taas se sitten alkaa. Koita tällä kertaa käyttäytyä ettei kela laita kieltoa sulle.

Avatar
Pajumpi-oja

Re: Miksi Kela haluaa sensuroimattomia tiliotteita tt-asiakkailta

Lukematon viesti Kirjoittaja Pajumpi-oja » 19 Touko 2020, 11:33

Vieras kirjoitti:
19 Touko 2020, 10:51
Pajumpi-oja on näköjään päässyt kelan pannasta. Taas se sitten alkaa. Koita tällä kertaa käyttäytyä ettei kela laita kieltoa sulle.
En ole ollut missään pannassa, tarkoitatko 1300-1500 luvun toimia?

Kela ei voi estää, eikä se voi julkisena palveluna ketään estää sanomasta tai muutoinkaan hoitamasta asioitaan ja jos sen tekisi, niin ehta rikoshan se olisi.

Tämä on julkisen vallan palveluun katsottava, eikä siis yleiseksi keskustelupalstaksi (suomi24) ja jolla tulee olla päätoimittaja joka loppu viimein vastaa palstan sisällöstä.

Kelassahan tällaista päätoimittajaa ei ole ja tämäkin, kuten kaikki muutkin kelan palvelut ovat julkisia ja tulee olla kaikkien käytettävissä (jos niinkuin ymmärrät hönkäsen pöläystäkään hallintolaista ja perustuslaista??

Avatar
Pajumpi-oja

Re: Miksi Kela haluaa sensuroimattomia tiliotteita tt-asiakkailta

Lukematon viesti Kirjoittaja Pajumpi-oja » 22 Touko 2020, 14:12

Vieras kirjoitti:
19 Touko 2020, 10:51
Pajumpi-oja on näköjään päässyt kelan pannasta. Taas se sitten alkaa. Koita tällä kertaa käyttäytyä ettei kela laita kieltoa sulle.
Vieraan kannattaisi pysyä täältä pois, jos ei ole mitään oikeata asiaa, taikka jos yrittää ohjata keskustelut aina ohi aiheen, niin ei pitäisi olla mitään asiaa tänne.

Avatar
Vieras

Re: Miksi Kela haluaa sensuroimattomia tiliotteita tt-asiakkailta

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 24 Touko 2020, 04:54

Kela tuntuu pitävän kaikkia asiakkaitaan lähtökohtaisesti epärehellisinä kun vaativat sensuroimattomia tiliotteita. Tämä tuntuu ilkeältä rehellisestä asiakkaasta. Jos joku tekee vääryyttä niin miksi kaikki asiakkaat leimataan? En minäkään usko, että tarkoituksena on karkoittaa esim.peliongelmia. Ikävää että roistot pilaavat kaikkien maineen. Tämä on vain minun mielipide, vaikkakin tämä on Kysy Kelasta-palsta.

Avatar
Pajumpi-oja

Re: Miksi Kela haluaa sensuroimattomia tiliotteita tt-asiakkailta

Lukematon viesti Kirjoittaja Pajumpi-oja » 26 Touko 2020, 10:38

Vieras kirjoitti:
24 Touko 2020, 04:54
Kela tuntuu pitävän kaikkia asiakkaitaan lähtökohtaisesti epärehellisinä kun vaativat sensuroimattomia tiliotteita. Tämä tuntuu ilkeältä rehellisestä asiakkaasta. Jos joku tekee vääryyttä niin miksi kaikki asiakkaat leimataan? En minäkään usko, että tarkoituksena on karkoittaa esim.peliongelmia. Ikävää että roistot pilaavat kaikkien maineen. Tämä on vain minun mielipide, vaikkakin tämä on Kysy Kelasta-palsta.
Ai, roistot siis pilaa kaikkien maineen, eikä kelassa ole mitään vikaa?

Lähtökohtaisesti asia on niin, että on julkisen vallan tehtävä osoittaa väärinkäytös, eli sama kuka julkista valtaa käyttävä ja se keneen kohdistuu väärinkäytös.

Ei täällä suomessakaan voi kansalainen mennä ottaan jotain kraivelista kiinni ja sanoa, että sinä se varastit viime yönä meidän pyörän pojasta kummin, vaikka tuo joku asuisi tuhannen kilsan päässä, eiks se ole vähän kuin lain omiin käsiin ottamista?

Ne tahot joille on annettu laissa oikeus tutkia rikosta ja kuulustella, on määrätty taho, kela saa epäillä, mutta ei laittaa kansalaista todistamaan ja tekemään heille kuuluvia hallintolain mukaisia selvittelytöitä, vaan jos kela epäilee vilppiä tai väärinkäytöstä, niin kela hallintoviranomaisena yksinkertaisesti ilmoittaa asian poliisille ja poliisi tutkii ja kuulustelee epäiltyä.

Eikä niin, että kansalainen joutuu todistaan joka asian ennakkoon saadakseen tukensa.

Avatar
Vieras

Re: Miksi Kela haluaa sensuroimattomia tiliotteita tt-asiakkailta

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 29 Touko 2020, 10:31

Minusta olisi jotenkin parempi, että Kela esittäisi suoraan mistä asiakasta epäillään. "Teitä epäillään uhkapeli/alkoholi/mistälie ongelmasta". Muuten kysymys on kyykytyksestä. Ei kuulu Kelalle tippakaan käyttääkö asiakas tukensa vaikka jättidildoihin.