Yksin asuminen 16-vuotiaana

Miten opiskelijan asumista tuetaan? Opintotuen asumislisä vai yleinen asumistuki? Kysy eri asumismuotojen ja –tapojen vaikutuksesta: yhdessä tai erikseen, vuokralla tai omistusasunnossa, opiskeluaikana tai kesällä.

Valvoja: Kela | opintotuki

Avatar
Sofia W
Viestit:4
Liittynyt: 23 Touko 2020, 15:41

Yksin asuminen 16-vuotiaana

Lukematon viesti Kirjoittaja Sofia W » 23 Touko 2020, 15:48

Hei! Olisin halunnut aloittaa asumaan itsenäisesti. Syinä on, että perhe aikoo muuttaa, ja tuleva lukioni sijaitsisi kauempana kuin asuinpaikka. Yksi syy on myös se, että perheeni on aika melukas, ja meillä asuu myös isäpuoli ja sen lapset, enkä oikeen tuu toimeen. Tämä voi kullostaa huonolta syyltä, mutta oikeesti kaikki on pahempaa. Mutta siis en voi saada yleistä opintorahaa, sillä olen vasta 16, enkä yleistä asumistukea. Onko mitään muita vaihtoehtoja/tukea? Vanhempani ei pystyisi maksamaan vuokraa.

Avatar
Vieras

Re: Yksin asuminen 16-vuotiaana

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 23 Touko 2020, 17:28

Ei ole.Millä meinasit maksaa ensin vuokravakuuden joka on useamman kuukauden vuokra ja sitten vielä vuokran ja muut laskut?Sun vanhemmat on susta elatusvelvollisia kunnes täytät 18-vuotta.Sun pitää sanoa se niille.

Avatar
Vierastava

Re: Yksin asuminen 16-vuotiaana

Lukematon viesti Kirjoittaja Vierastava » 23 Touko 2020, 20:29

Muuta toisen vanhempasi luokse.

Avatar
Pajumpi-oja

Re: Yksin asuminen 16-vuotiaana

Lukematon viesti Kirjoittaja Pajumpi-oja » 23 Touko 2020, 22:33

Kylläpäs täältä saakin lukea oikein kunnon neronleimauksia, ihan kuin virkaeläkeläiset täälla vastailevat vieras ja vierastava nicknamed.

Lukekaa aloituskysymys huolella, sitten kun sen ymmärrätte kunnolla, niin vastatkaa sitten vasta (jättäen tietenkin pois älykkyytenne väläykset) ja joka johtaakin siihen, että ei teille jää mitään sanottavaakaan edes.

Muuttaminen yksin asumaan alle 18v on aina hankalaa, poikkeuksiakin kyllä on pilvinpimein.

Kehut että on meluisaa (kuppi maistuu tai yöäänet häiritsee) eli opiskelusi on jo senkin vuoksi hankalaa joten olet vaikeassa tilanteessa ja haluaisit käydä lukiosi loppuun tutussa koulussa ja jossa on kaverisikin.

Asumistuen saamiseksi ei ole määritelty mitään alaikärajaa, joten sitä saat kyllä (vaatimuksena on ainoastaan, että on vuokra-asunto josta maksaa vuokraa, ei edes tuloja tarvitse olla (laki ei vaadi)).

Yleistä opintorahaa joka sisältää lainan, että opintotuen myös saat kun vaan haet.

Kotoa muuttamiseesi tarvitset kuitenkin molempien vanhempiesi suostumuksen eli isäsi (ei isäpuolesi) ja äitisi.

Siittä sitten vaan hommaamaan omaa asuntoa kun olet saanut siihen suostumuksen.

Hyvää kesän alkua sinulle.

Avatar
Vieras

Re: Yksin asuminen 16-vuotiaana

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 24 Touko 2020, 12:05

Opintorahaa ei voi saada koska 16-vuotiaasta maksetaan lapsilisää. Älä neuvo väärin hakemaan opintorahaa kun siihen ei ole oikeutta 16-vuotialla.

Avatar
Pajumpi-oja

Re: Yksin asuminen 16-vuotiaana

Lukematon viesti Kirjoittaja Pajumpi-oja » 24 Touko 2020, 14:56

Vieras kirjoitti:
24 Touko 2020, 12:05
Opintorahaa ei voi saada koska 16-vuotiaasta maksetaan lapsilisää. Älä neuvo väärin hakemaan opintorahaa kun siihen ei ole oikeutta 16-vuotialla.
Kuules nyt vieras, kumpi tässä huijaa ihmisiä, kela vai laki ja minä.

Kela selkeästi ilmoittaa, että olisi oikeus alle 16v saada oppimateriaalilisää ainoastaan, mutta ei se noin ole.

Laissa on ihan selkeät pykälät siitä kuka saa mitäkin ja millain.

Ps. luethan huolella nuolitetut kohdat ja huomioi että se lapsilisä asia koskee ULKOMAILTA tulevaa lapsilisää taikka muuta etuutta.

Koeta jaksaa lukea, alussa on kelan valehtelut.

Opintotuki

Opintotuki turvaa toimeentulosi opintojen aikana. =====>>>>Sitä voi saada peruskoulun<<<<===== jälkeisten päätoimisten opintojen aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus sekä osalle opiskelijoita myönnettävä asumislisä.

Opintotuen myöntämisen yleisiä =====>>>>>edellytyksiä ovat

!oppilaitokseen hyväksyminen
!päätoiminen opiskelu
!opinnoissa edistyminen
!taloudellisen tuen tarve. (MISSÄ ON IKÄRAJOITUS??)

Suomessa suoritettaviin opintoihin opintotukea voivat saada Suomen kansalaiset ja tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset. Mahdollisuuksista saada opintotukea ulkomailla suoritettaviin opintoihin voit lukea Opintotuki ulkomaille -sivuilta.


Oletko alle 17-vuotias?

Opintotukea voi yleensä saada vasta 17-vuotiaana. Jos olet 15- tai 16-vuotias ja vanhempiesi tulot ovat pienet, voit saada opintorahan oppimateriaalilisää ja opintolainan valtiotakauksen. Arvioi tuen määrä laskurilla. Laskurissa kysytään arvio vanhempiesi vuosituloista.


Tässä laista suoraan,

"5 §
Opintotuen myöntämisen yleiset edellytykset

Opintotuen myöntämisen yleisinä edellytyksinä ovat ====>>>oppilaitokseen hyväksyminen, opintojen päätoiminen harjoittaminen ja opinnoissa edistyminen sekä taloudellisen tuen tarve<<<=====. (7.5.2004/345)

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon hakijan omat ja hänen vanhempiensa tulot siten kuin tässä laissa säädetään. (14.11.2008/706)

6 §
>>>>Opintotuen saamisen rajoitukset

Opintotukea ei myönnetä sille, joka:

1) saa opintotukea ulkomailta tai Ahvenanmaan maakuntalainsäädännön mukaista opintotukea; (15.6.2012/297)

2) saa aikuiskoulutusetuuksista annetun lain (1276/2000) mukaista aikuiskoulutustukea; (4.12.2019/1213)

3) on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan järjestetyssä oppisopimuskoulutuksessa tai työvoimakoulutuksessa; (11.8.2017/539)

4) saa työttömyysturvalain (1290/2002) mukaista työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahaa tai koulutuspäivärahaa;

5) on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisessa työvoimakoulutuksessa; (28.12.2012/932)

6) saa vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaista vuorottelukorvausta;

7) saa kansaneläkelain (568/2007) taikka työntekijän eläkelain (395/2006) tai sen 3 §:ssä mainittujen työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä; (30.12.2013/1243)

8) saa täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa eläkettä tai kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä;

9) saa eläketukilain (1531/2016) mukaista eläketukea; (4.12.2019/1213)

10) saa maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) mukaista luopumiskorvausta taikka maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) tai maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaista luopumistukea;

11) saa samaan koulutukseen Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) tai työeläkelakien mukaista kuntoutusrahaa;

12) saa täyttä ansionmenetyskorvausta liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (626/1991) nojalla taikka työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015), maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015), sotilasvammalain (404/1948) tai sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain (1521/2016) kuntoutusta koskevien säännösten perusteella; (4.12.2019/1213)

13) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelusta taikka ulkomaisen lainsäädännön mukaista vastaavaa palvelusta; (30.12.2013/1243)

14) suorittaa vapausrangaistusta ja opiskelee rangaistuslaitoksessa;

15) saa 2–12, 16 tai 17 kohdassa mainittuja etuuksia vastaavaa etuutta ulkomailta; (20.8.2010/712)

16) saa sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvussa tarkoitettua sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa; (20.8.2010/712)

17) saa takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) mukaista takuueläkettä. (20.8.2010/712)
(17.8.2007/792)

Aikuiskoulutustukea vähintään kahden kuukauden ajan yhtäjaksoisesti saava opiskelija on kuitenkin oikeutettu opintolainan valtiontakaukseen. (28.12.2000/1277) (MILLÄ KOHTAA ON IKÄ RAJOITUSTEKIJÄNÄ?)"

Sitten lisää, toivottavasti jaksat lukea, "10 § (19.12.2018/1169)
Opintorahan myöntäminen

Opintoraha myönnetään opiskelijalle, jolle ====>>>>>1 luvun mukaan voidaan myöntää tämän lain mukaista opintotukea.

Opintorahaa ei kuitenkaan myönnetä oppimateriaalilisää lukuun ottamatta =======>>>>>opiskelijalle, jonka elatusta varten maksetaan lapsilisälain (796/1992) mukaista lapsilisää taikka vastaavaa etuutta !!!!!!ulkomailta <<<<<<<====== (HUUOOOOMMM, ULKOMAILTA).

11 § (4.12.2019/1213)
Opintorahan määrä

Opintorahan määrä kuukaudessa on:

1) vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle 38,66 euroa, kun opiskelija on alle 20-vuotias, sekä 81,39 euroa, kun opiskelija on täyttänyt 20 vuotta;

2) muualla kuin vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle 101,74 euroa, kun opiskelija on alle 18-vuotias, sekä 250,28 euroa, kun opiskelija on avioliitossa tai täyttänyt 18 vuotta;

11 a § (19.12.2018/1169)
Oikeus oppimateriaalilisään

Opiskelijalla on oikeus oppimateriaalilisään!!!!, kun:

1) opiskelija suorittaa 4 §:n 3 momentin 1, 2 tai 5 kohdan mukaisia opintoja tai on 4 a §:n mukaisessa koulutuksessa; ja

2) opiskelijan vanhempien veronalaisten ansio- ja pääomatulojen yhteismäärä on enintään 41 100 euroa; ja

3) opiskelija saa 11 §:n 2 momentin 1 tai 3 kohdan mukaista korotettua opintorahaa tai opiskelija on alle 17-vuotias.


12 § (19.12.2017/960)
Oikeus opintorahan huoltajakorotukseen

Opintorahaa saavalla alle 18-vuotiaan lapsen huoltajalla on oikeus 11 §:n 6 momentin mukaiseen opintorahan huoltajakorotukseen. Lapsen huoltajalla tarkoitetaan lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) mukaisia huoltajia.

Oikeus opintorahan huoltajakorotukseen alkaa sitä seuraavan kuukauden alusta, jonka kuluessa opiskelijasta on tullut alaikäisen lapsen huoltaja. Oikeus opintorahan huoltajakorotukseen päättyy sitä seuraavan kuukauden alusta, jonka kuluessa nuorin opiskelijan huollettavana oleva lapsi täyttää 18 vuotta tai olosuhteissa tapahtuu muu sellainen muutos, jonka seurauksena opiskelija ei enää ole alaikäisen lapsen huoltaja."

Avatar
Vieras

Re: Yksin asuminen 16-vuotiaana

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 24 Touko 2020, 15:08

Opintorahaa ei kuitenkaan myönnetä oppimateriaalilisää lukuun ottamatta opiskelijalle, jonka elatusta varten maksetaan lapsilisälain (796/1992) mukaista lapsilisää taikka vastaavaa etuutta ulkomailta.

Eli eikö tuossa laissa juuri sanota ettei lapsilisää saavalle makseta opintotukea.

Avatar
Pajumpi-oja

Re: Yksin asuminen 16-vuotiaana

Lukematon viesti Kirjoittaja Pajumpi-oja » 24 Touko 2020, 15:09

Pajumpi-oja kirjoitti:
24 Touko 2020, 14:56
Vieras kirjoitti:
24 Touko 2020, 12:05
Opintorahaa ei voi saada koska 16-vuotiaasta maksetaan lapsilisää. Älä neuvo väärin hakemaan opintorahaa kun siihen ei ole oikeutta 16-vuotialla.
Kuules nyt vieras, kumpi tässä huijaa ihmisiä, kela vai laki ja minä.

Kela selkeästi ilmoittaa, että olisi oikeus alle 16v saada oppimateriaalilisää ainoastaan, mutta ei se noin ole.

Laissa on ihan selkeät pykälät siitä kuka saa mitäkin ja millain.

Ps. luethan huolella nuolitetut kohdat ja huomioi että se lapsilisä asia koskee ULKOMAILTA tulevaa lapsilisää taikka muuta etuutta.

Koeta jaksaa lukea, alussa on kelan valehtelut.

Opintotuki

Opintotuki turvaa toimeentulosi opintojen aikana. =====>>>>Sitä voi saada peruskoulun<<<<===== jälkeisten päätoimisten opintojen aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus sekä osalle opiskelijoita myönnettävä asumislisä.

Opintotuen myöntämisen yleisiä =====>>>>>edellytyksiä ovat

!oppilaitokseen hyväksyminen
!päätoiminen opiskelu
!opinnoissa edistyminen
!taloudellisen tuen tarve. (MISSÄ ON IKÄRAJOITUS??)

Suomessa suoritettaviin opintoihin opintotukea voivat saada Suomen kansalaiset ja tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset. Mahdollisuuksista saada opintotukea ulkomailla suoritettaviin opintoihin voit lukea Opintotuki ulkomaille -sivuilta.


Oletko alle 17-vuotias?

Opintotukea voi yleensä saada vasta 17-vuotiaana. Jos olet 15- tai 16-vuotias ja vanhempiesi tulot ovat pienet, voit saada opintorahan oppimateriaalilisää ja opintolainan valtiotakauksen. Arvioi tuen määrä laskurilla. Laskurissa kysytään arvio vanhempiesi vuosituloista.


Tässä laista suoraan,

"5 §
Opintotuen myöntämisen yleiset edellytykset

Opintotuen myöntämisen yleisinä edellytyksinä ovat ====>>>oppilaitokseen hyväksyminen, opintojen päätoiminen harjoittaminen ja opinnoissa edistyminen sekä taloudellisen tuen tarve<<<=====. (7.5.2004/345)

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon hakijan omat ja hänen vanhempiensa tulot siten kuin tässä laissa säädetään. (14.11.2008/706)

6 §
>>>>Opintotuen saamisen rajoitukset

Opintotukea ei myönnetä sille, joka:

1) saa opintotukea ulkomailta tai Ahvenanmaan maakuntalainsäädännön mukaista opintotukea; (15.6.2012/297)

2) saa aikuiskoulutusetuuksista annetun lain (1276/2000) mukaista aikuiskoulutustukea; (4.12.2019/1213)

3) on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan järjestetyssä oppisopimuskoulutuksessa tai työvoimakoulutuksessa; (11.8.2017/539)

4) saa työttömyysturvalain (1290/2002) mukaista työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahaa tai koulutuspäivärahaa;

5) on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisessa työvoimakoulutuksessa; (28.12.2012/932)

6) saa vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaista vuorottelukorvausta;

7) saa kansaneläkelain (568/2007) taikka työntekijän eläkelain (395/2006) tai sen 3 §:ssä mainittujen työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä; (30.12.2013/1243)

8) saa täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa eläkettä tai kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä;

9) saa eläketukilain (1531/2016) mukaista eläketukea; (4.12.2019/1213)

10) saa maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) mukaista luopumiskorvausta taikka maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) tai maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaista luopumistukea;

11) saa samaan koulutukseen Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) tai työeläkelakien mukaista kuntoutusrahaa;

12) saa täyttä ansionmenetyskorvausta liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (626/1991) nojalla taikka työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015), maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015), sotilasvammalain (404/1948) tai sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain (1521/2016) kuntoutusta koskevien säännösten perusteella; (4.12.2019/1213)

13) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelusta taikka ulkomaisen lainsäädännön mukaista vastaavaa palvelusta; (30.12.2013/1243)

14) suorittaa vapausrangaistusta ja opiskelee rangaistuslaitoksessa;

15) saa 2–12, 16 tai 17 kohdassa mainittuja etuuksia vastaavaa etuutta ulkomailta; (20.8.2010/712)

16) saa sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvussa tarkoitettua sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa; (20.8.2010/712)

17) saa takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) mukaista takuueläkettä. (20.8.2010/712)
(17.8.2007/792)

Aikuiskoulutustukea vähintään kahden kuukauden ajan yhtäjaksoisesti saava opiskelija on kuitenkin oikeutettu opintolainan valtiontakaukseen. (28.12.2000/1277) (MILLÄ KOHTAA ON IKÄ RAJOITUSTEKIJÄNÄ?)"

Sitten lisää, toivottavasti jaksat lukea, "10 § (19.12.2018/1169)
Opintorahan myöntäminen

Opintoraha myönnetään opiskelijalle, jolle ====>>>>>1 luvun mukaan voidaan myöntää tämän lain mukaista opintotukea.

Opintorahaa ei kuitenkaan myönnetä oppimateriaalilisää lukuun ottamatta =======>>>>>opiskelijalle, jonka elatusta varten maksetaan lapsilisälain (796/1992) mukaista lapsilisää taikka vastaavaa etuutta !!!!!!ulkomailta <<<<<<<====== (HUUOOOOMMM, ULKOMAILTA).

11 § (4.12.2019/1213)
Opintorahan määrä

Opintorahan määrä kuukaudessa on:

1) vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle 38,66 euroa, kun opiskelija on alle 20-vuotias, sekä 81,39 euroa, kun opiskelija on täyttänyt 20 vuotta;

2) muualla kuin vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle 101,74 euroa, kun opiskelija on alle 18-vuotias, sekä 250,28 euroa, kun opiskelija on avioliitossa tai täyttänyt 18 vuotta;

11 a § (19.12.2018/1169)
Oikeus oppimateriaalilisään

Opiskelijalla on oikeus oppimateriaalilisään!!!!, kun:

1) opiskelija suorittaa 4 §:n 3 momentin 1, 2 tai 5 kohdan mukaisia opintoja tai on 4 a §:n mukaisessa koulutuksessa; ja

2) opiskelijan vanhempien veronalaisten ansio- ja pääomatulojen yhteismäärä on enintään 41 100 euroa; ja

3) opiskelija saa 11 §:n 2 momentin 1 tai 3 kohdan mukaista korotettua opintorahaa tai opiskelija on alle 17-vuotias.


12 § (19.12.2017/960)
Oikeus opintorahan huoltajakorotukseen

Opintorahaa saavalla alle 18-vuotiaan lapsen huoltajalla on oikeus 11 §:n 6 momentin mukaiseen opintorahan huoltajakorotukseen. Lapsen huoltajalla tarkoitetaan lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) mukaisia huoltajia.

Oikeus opintorahan huoltajakorotukseen alkaa sitä seuraavan kuukauden alusta, jonka kuluessa opiskelijasta on tullut alaikäisen lapsen huoltaja. Oikeus opintorahan huoltajakorotukseen päättyy sitä seuraavan kuukauden alusta, jonka kuluessa nuorin opiskelijan huollettavana oleva lapsi täyttää 18 vuotta tai olosuhteissa tapahtuu muu sellainen muutos, jonka seurauksena opiskelija ei enää ole alaikäisen lapsen huoltaja."
Suomennan lyhyesti kuinka laissa on.

Eli opintotukea saa opiskelija jonka opinnot jatkuu peruskoulun jälkeen (peruskoulu loppuu yleensä kun henkilö on joko alle 16 tai täyttänyt 16)

Opintotukea ei saa määrätyistä syistä ja siihen ei lukeudu alle 16v ikä, eikä myöskään lapsilisän saaminen.

Oppimateriaalilisä on LISÄOSA jota maksetaan kun määrätyt edellytykset toteutuu.

Lisäksi opiskelijan huoltajalla on oikeus saada huoltajakorotuksen.

Nämä kaikki maksaa kela ja tästä syystä kela informoi valheelliseti jotta välttyisi maksamiselta siltä mihin opiskelijoilla on lain mukainen oikeus.

Eli vieras nickkinen nyt voisi sanoa, KUMPI ON VÄÄRÄSSÄ, kela vaiko LAKI JA Pajumpi-oja.

Voisitko sanoa sen selkeästi kirjoittamalla täällä??

Avatar
Vieras

Re: Yksin asuminen 16-vuotiaana

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 24 Touko 2020, 15:12

Lapsilisän voi lakkauttaa niin sitten voi hakea opintotukea.

Avatar
Vieras

Re: Yksin asuminen 16-vuotiaana

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 24 Touko 2020, 15:14

no miksi laissa on sanottu että opintotukea ei saa kun saa lapsilisää.Voisitko sanoa miksi laissa sitten sanotaan noin.