UKK: Kuntoutuminen ja arkeen paluu

Mitä vaihtoehtoja Kela tarjoaa työhön paluuseen ja opiskeluun? Missä tilanteissa voin saada kuntoutusrahaa?

Valvoja: Kela | sairausetuudet

Avatar
Kela | sairausetuudet
Viestit:10816
Liittynyt: 21 Syys 2015, 09:39

UKK: Kuntoutuminen ja arkeen paluu

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | sairausetuudet » 21 Syys 2015, 12:13

Tietoa Kelan monipuolisesta kuntoutustarjonnasta löydät näppärästi pikaoppaasta: www.kela.fi/kuntoutus-pikaopas.

Miten pääsen kuntoutukseen?

Kun tarvitset kuntoutusta, ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin, työterveyslääkäriisi tai Kelaan. Miettikää yhdessä lääkärin kanssa, onko kuntoutuksesta apua tilanteessasi. Tarvittaessa lääkäri laatii kuntoutustarpeestasi lausunnon ja ehdottaa kuntoutusta.

Kun olet saanut lääkärinlausunnon (tai kuntoutussuunnitelman), voit hakea Kelasta kuntoutusta.

Saanko palkkaa kuntoutuksen ajalta?

Palkan maksaminen kuntoutuksen ajalta on usein määritelty työehtosopimuksessa (TES). Kysy palkanmaksusta tarkemmin työnantajalta.

Milloin voin saada kuntoutuksen ajalle kuntoutusrahaa?

Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta silloin, kun et kuntoutuksen aikana pysty tekemään työtä ja työnantajasi ei maksa palkkaa kuntoutuksen ajalta.

Kuntoutusraha voidaan maksaa sinulle myös silloin, jos olet ollut kuntoutuksessa vuosiloman tai siihen verrattavan muun palkallisen vapaan aikana ja olet saanut siihen perustuvaa palkkaa tai korvausta.

Voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67-vuotias ja kuntoutuksesi tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy. Lisäksi sinulla tulee olla hyväksyttävä kuntoutuspäätös esim. Kelasta tai työterveyshuollosta.

Kuntoutusrahan maksaminen edellyttää selvitystä kuntoutukseen osallistumisesta.

Nuoren kuntoutusrahaa voidaan myöntää silloin, kun olet 16–19-vuotias ja
• työkykysi tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat heikentyneet sairautesi tai vammasi vuoksi
• tarvitset erityisiä tukitoimia opiskelussa tai muussa kuntoutuksessa
• kuntoutuksesi perustuu kotikunnassa laadittuun henkilökohtaiseen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaan (KHOPS).

Miten haen ammatillisen kuntoutuksen koulutukseen ja miten voin saada opiskeluun kuntoutusrahaa?

Työelämässä olevien ja pidempään työskennelleiden (n. 5 vuotta) vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen ensisijaisena järjestäjänä ovat työeläkelaitokset.

Mikäli haet ammatillista kuntoutusta Kelasta, oikeutesi koulutukseen ammatillisena kuntoutuksena ja kuntoutusrahaan selvitetään hakemuksesta. Voit hakea koulutukseen ammatillisen kuntoutuksen päätöstä lomakkeella KU101 (Ammatillinen kuntoutus). Liitä mukaan kopiot koulu- ja työtodistuksista sekä koulutukseen hyväksymisilmoitus.

Kuntoutusrahaa voit hakea, jos koulutus myönnetään sinulle ammatillisena kuntoutuksena. Voit tehdä hakemuksen asiointipalvelun kautta tai lomakkeella KU112 (Kuntoutusraha). Liitteeksi tarvitaan yleensä läsnäolotodistus. Lisätietoa koulutuksesta Kelan kuntoutuksena löydät www.kela.fi/koulutus-kuntoutuksena.

Tarvittaessa voit varata ajan kuntoutusneuvontaan. Ajan voit varata osoitteesta www.kela.fi/ajanvaraus.


Minkä tulojen perusteella kuntoutusraha määräytyy?

Kuntoutusrahan perusteena käytetään ensisijaisesti etuusoikeutta edeltäneenä vuonna toimitettua verotusta. Vuonna 2018 alkavissa kuntoutusrahoissa käytetään vuoden 2016 tuloja jne. Mikäli tulot ovat nousseet huomattavasti (=vähintään 20 %) verotusvuoteen verrattuna, voidaan etuuden perusteena käyttää viimeisen 6 kuukauden tuloja. Jos sinulla ei ole tuloja täyden 6 kuukauden ajalta, työnantaja esittää tulotiedot siltä ajalta kuin niitä on. Tulot esitetään pääsääntöisesti välittömästi kuntoutusrahakautta edeltävältä ajalta.

Kuntoutusraha voi perustua myös työttömyysetuuteen tai opintorahaan, jos sinulle on maksettu etuutta edeltävän 4 kuukauden aikana. Välittömästi ennen kuntoutuksen alkamista maksettua sairauspäivärahaa voidaan myös käyttää kuntoutusrahan määrän perusteena. Edeltävää etuutta käytetään silloin, jos tällä perusteella päiväraha on suurempi kuin se olisi työtulojen perusteella, tai jos sinulla ei ole muita tuloja, joihin etuus voisi perustua.

Ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusraha on päivää kohti 75 % vuosityötulojen kolmassadasosasta tai vähintään 31,02 euroa arkipäivältä.

Oman kuntoutusrahasi määrän voit arvioida laskurilla www.kela.fi/laskurit.

Milloin vammaistukea?

16 vuotta täyttäneen vammaistuen tavoitteena on tukea sairaan tai vammaisen henkilön jokapäiväistä elämää, esimerkiksi työtä ja opiskelua.

Oikeus tukeen saattaa olla henkilöllä, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Tällöin hänellä on huomattavia vaikeuksia esimerkiksi
• huolehtia itsestään (esim. peseytyä ja pukeutua)
• selviytyä välttämättömistä kotitaloustöistä
• selviytyä työ- ja opiskelutehtävistä.

Toimintakyvyn heikentymisellä ei tarkoiteta työkyvyn heikentymistä. Pelkkä avuntarve esimerkiksi kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa ei oikeuta hoitotukeen.

Etuuden myöntäminen edellyttää lisäksi
lääketieteellisesti arvioitua haittaa tai avuntarvetta esim. henkilökohtaisissa toiminnoissa, esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa ja kommunikoinnissa tai
ohjauksen ja valvonnan tarvetta, esim. muistuttelua, patistelua ja silmälläpitoa arjen eri toiminnoissa.

Voit lukea lisää vammaistuesta www.kela.fi/vammaistuki-aikuiselle.

Milloin kuntoutusta?

Kela järjestää työikäisille monipuolista kuntoutusta, jolla parannetaan ja tuetaan työkykyä ja edistetään työelämään pääsyä tai sinne paluuta.

Kuntoutuksena voidaan myöntää myös apuvälineitä, jotka helpottavat opiskelua tai työtä. Yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle voidaan myöntää kuntoutuksena elinkeinotukea.

Alle 16-vuotiaille lapsille Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutusta voivat joissain tapauksissa saada myös työelämän ulkopuolella olevat yli 65-vuotiaat, joiden toimintakykyä ja elämänlaatua voidaan parantaa kuntoutuksella.

Lue lisää Kelan eri kuntoutusmuodoista www.kela.fi/kuntoutus.
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi